Akademik Özgeçmişim
Ödüller
ÖDÜLLER 1. Excellence in Periodontal Research, Birincilik; Parlar, A. , Gazioğlu, O. , Oygür, T. Salırlı, F. , Baloş, K. ‘‘ In Vivo Responses of Periodontal Ligament Cells to Different Root Surfaces Treated by Various Methods’’ International Academy of Periodontology 4th World Congress, 1990, İstanbul. 2. Poster Sunumu, İkincilik Ödülü, Parlar, A., Caffesse, R. Rossmann, J.A. , Oygür, T., Baloş, K., Nasjleti, C., Ghaffar, K, ‘‘In Vivo Separation of Periodontal Ligament and Bone Cells’’, The First Scientific Meeting of European Society of Periodontology, EuroPerio1 12- 15 Mayıs 1994, Paris/ Fransa. 3. Yılın Genç Diş Hekimi Ödülü (Yönettiği doktora tezi), ‘‘ Lokalize Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağdokusu Grefti ile Rezorbe Olabilen Değişik Yapılardaki Membranların Etkilerinin Karşılaştırılması’’, I. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 12- 14 Eylül 1997, İstanbul. 4. Poster Sunumu, Birincilik; ‘‘ New Formation of Periodontal Tissues Around Titanium Implants ’’ Parlar, A. Bosshardt, D.D. , Ünsal B. , Lang N, P. , Çetiner D. , Haytaç C. et al. , 32nd Annual Meeting of the Swiss Society of Periodontology, September 12- 14, 2002, Bern, Switzerland. 5. Basic Science Kategorisinde Birincilik; ‘‘Effects of decontamination and implant surface characteristics on re-osseointegration following treatment of peri-implantitis’’ Parlar, A. Bosshardt, DD. Çetiner, D. Schafroth, D. Ünsal, B. Haytaç, C. Joss, A. , Lang, NP; International Academy of Periodontology 11. kongresi ve 37th Annual Meeting of the Swiss Society of Periodontology ortak kongresi, 2007. 6. Poster Sunumu, Birincilik; ‘‘Mine Matrix Proteininin (Emdogain), Punch Greft Tekniği İle Kapatılan Çekim Soketinde Yeni Kemik Oluşumuna Olan Etkisinin Bio-Oss Collagen İle Karşılaştırılması’’ Ayhan E. , Parlar A. , Tokman B. , Sengüven B. , ITI Türk 4. Bilimsel Kongresi 3- 4 Mayıs 2008, Istanbul. 7. Poster Sunumu, ‘‘Effect of Emdogain in New Bone Formation in Extraction Sockets Following Socket Preservation with Punch Grafting Technique Comparison of Emdogain with Bio-Oss collagen’’ Ayhan E. , Parlar A. , Tokman B. , Sengüven B, 17th Annual EAO Meeting, Warsaw/ Poland, September 2008.