Akademik Özgeçmişim
POSTERLER
POSTERLER 1. Parlar, A., Caffesse,R., Rossmann, J.A., Oygür, T., Baloş, K., Nasjleti, C., Ghaffar, K; ‘‘ In Vivo Separation of Periodontal Ligament and Bone Cells.’’ The First Scientific Meeting of European Society of Periodontology, EuroPerio 1, 12- 15 Mayıs 1994 Paris Fransa. 2. Parlar, A., Çetiner D., Öncel, Ç; ‘‘ A Simple space making method for GTR barriers in the treatment of gingival recessions. ’’ Europerio2, Floransa 15- 17 Mayıs 1997. 3. Çetiner D. , Parlar, A., Baloş, K.; ‘‘ Comparison of connective tissue autografts versus resorbable barriers in the treatment of localised gingival recessions. ’’ Europerio 2, Floransa 15- 17 Mayıs 1997. 4. Baran C. , Parlar, A.; ‘‘ Guided soft tissue regeneration. ’’ Europerio2, Floransa 15- 17 Mayıs 1997. 5. Parlar, A.; ‘‘ Hard and Soft Tissue Manipulation for Prosthetically Driven Implant Placement.’’ ITI World Symposium, 19- 21 Ekim 2000. 6. Parlar, A., Bosshardt, D.D., Ünsal B., Lang N,P et al.; ‘‘ Periodontal Tissue Formation on Titanium Implants. ’’ Europerio 4, 19- 21 Haziran 2003, Berlin. 7. Cem Yıldız, Ateş Parlar, Ali Gültan, Volkan Akalın ‘‘ Treatment of Hypodontia Patient with Implants and Tooth Supported Fixed Partial Dentures: A Case Report’’, Europerio 2006, Madrid. 8. Eylem Ayhan, Ateş Parlar, Benay Tokman, Burcu Sengüven, ‘’Mine Matrix Proteininin (Emdogain), Punch Greft Tekniği İle Kapatılan Çekim Soketinde Yeni Kemik Oluşumuna Olan Etkisinin Bio-Oss Collagen İle Karşılaştırılması’’ ITI Türk 4.Bilimsel Kongresi 3- 4 Mayıs 2008, İstanbul. 9. Ateş Parlar, Elif Gültekin, Eylem Ayhan, Burcu Sengüven, Bahadır Giray, ‘‘Deneysel Olarak Oluşturulmuş Dentin Kavitesine Yerleştirilen Emdogain’in Periodontal Dokuların Gelişimine Olan Etkisi’’ ITI Türk 4. Bilimsel Kongresi 3- 4 Mayıs 2008, Istanbul. 10. Ateş Parlar, Cem Yıldız. “Tam Dişsiz Çenelerin Rehabilitasyonunda Dental İmplantların Uzun Dönem Klinik Başarı Açısından Değerlendirilmesi, Retrospektif Çalışma’’, ITI Türk 4. Bilimsel Kongresi 3- 4 Mayıs 2008, Istanbul. 11. Ayhan E. , Parlar A. , Tokman B. , Sengüven B, ‘‘Effect of Emdogain in New Bone Formation in Extraction Sockets Following Socket Preservation with Punch Grafting Technique Comparison of Emdogain with Bio-Oss collagen’’17th Annual EAO Meeting, Warsaw/ Poland, September 2008.