Akademik Özgeçmişim
Sözlü Sunumlar ve Konferanslar
SÖZLÜ SUNUMLAR ve KONFERANSLAR 1) Baloş, K. , Parlar, A. ; ‘‘ Deneysel Gingivitis Oluşturulmuş Köpekte Farklı Plak Kontrolü Yöntemlerinin Dişeti Dokularına Etkisinin Ultrastrüktürel Olarak Karşılaştırılması’’ Türk Periodontoloji Derneği’nin 15. Bilimsel Kongresi, 19- 26 Mayıs 1984, Marmaris.(Sözlü Sunum) 2) Parlar, A. , Baloş K. , ve Aytuğ, E. , ‘‘ Cep Epiteli Apikal Migrasyonu Üzerine Chlorhexidin’in Etkisi’’ Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi, 6- 11 Mayıs 1985, Ankara. (Sözlü Sunum) 3) Baloş K. , Parlar, A. , Aytuğ E. , Günhan, Ö. ; ‘‘Bağ Dokusu Ataşmanı Oluşmasında Kök Yüzeyinin Önemi’’ Türk Periodontoloji Derneği’nin 16. Bilimsel Kongresi, 11- 18 Mayıs 1985, Alanya. (Sözlü Sunum) 4) Baloş K. , Parlar, A. , ve Aytuğ, E. ; ‘‘Yana Kaydırılan Bağ Dokusu Greftlerinin Dişeti Çekilmeleri Tedavisine Etkisi’’ TPD 16. Bilimsel Kongresi, 11- 18 Mayıs 1985, Alanya. (Sözlü Sunum) 5) Baloş K. , Parlar, A. , ve Aytuğ, E. ; ‘‘İnterdental Bölgelere Yerleştirilen Serbest Bağ Dokusu Greftleri’’ TPD 16. Bilimsel Kongresi, 11- 18 Mayıs 1985, Alanya. (Sözlü Sunum) 6) Parlar,A., ve Demir, O.; ‘‘n-Butyl-2-Cyanoacrylate’ın Mukogingival Cerrahide Kullanılması’’ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi, 16- 21 Haziran 1987, Ankara. (Sözlü Sunum) 7) Parlar, A. , ‘‘ Phenytoin (Dilantin) Hiperplazisi, Bir Olgu’’ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi 16- 21 Haziran 1987, Ankara. (Sözlü Sunum) 8) Baloş K., Parlar, A. , ve Günhan, Ö.: ‘‘ Bağ Dokusu Greftlerinde Erken Dönem İyileşmenin İncelenmesi ’’ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi 16- 21 Haziran 1987 Ankara. (Sözlü Sunum) 9) Parlar, A. , ve Demir, O. : ‘‘ İlginç Bir Dişeti Çekilmesi Vakası ve Tedavisi. ’’ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Bilimsel Kongresi 16- 21 Haziran 1987, Ankara. (Sözlü Sunum) 10) Taner.L., Parlar, A. , ve Oygür, T.: “Demineralize Kök Yüzeylerine Bağ Dokusu Ataşmanının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Bilimsel Kongresi, 6- 10 Haziran 1988, Ankara. (Sözlü Sunum) 11) Parlar, A. , Demir, O. : “Flep Operasyonu Sonrasında Sütüre Edilen veya Histoacryl ile Yapıştırılan Dişetlerinin Kenar Seviyelerinin Karşılaştırılması. İstanbul 5. Uluslararası Diş Hekimliği Haftası, 4- 9 Eylül 1988, İstanbul. (Sözlü Sunum) 12) ‘‘1980’li Yıllarda Ülkemizde ve Dünyada Periodontolojinin Yeri’’ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ocak 1988, Ankara. (Sözlü Sunum) 13) Parlar, A. , Oygür T. , Demir O. , ve Gazioğlu, O. : ‘‘Dyskeratosis Congenita‘da Ağız Bulguları. Bir Olgu. ’’ TPD 19. Bilimsel Kongresi, 15- 18 Mayıs1988 Bursa. (Sözlü Sunum) 14) Parlar, A. , Baloş K. , ve Günhan, Ö. : ‘‘Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Vertikal Periodontal Defektlerin Histopatolojik Olarak İncelenmesi’’ TPD 19. Bilimsel Kongresi, 15- 18 Mayıs1988 Bursa. (Sözlü Sunum) 15) Parlar, A. , Taner, L, ve Tan, C. : ‘‘ Air-Flow’un Dişeti Yüzeyine Etkisinin Replika Tekniği ile S.E.M. da İncelenmesi. ’’ TPD 19. Bilimsel Kongresi, 15- 18 Mayıs1988, Bursa. (Sözlü Sunum) 16) Yalım, M, Baloş, K. , Parlar, A. , ve Günhan, Ö. : ‘‘Periodonsiyuma Ait Çeşitli Dokuların Rejenerasyon Üzerine Etkilerinin Histopatolojik olarak İncelenmesi’’ TPD 19. Bilimsel Kongresi, 15- 18 Mayıs1988, Bursa. (Sözlü Sunum) 17) Parlar, A. , Baloş K., ve Günhan, Ö.: ‘‘Bağ Dokusu Greftlerinin Periodontal Rejenerasyona Etkilerinin incelenmesi’’ Gülhane Askeri Tıp Akademisi Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi 1. Bilimsel Kongresi, 12- 16 Mayıs 1989, Ankara. (Sözlü Sunum) 18) Parlar, A. , Taner.L., ve Oygür,T.: “Farklı Özellikteki Kök Yüzeylerine Karşı Doku Cevaplarının Deneysel Olarak İncelenmesi, TPD 20. Bilimsel Kongresi 14-20 Mayıs 1989 Antalya. (Sözlü Sunum) 19) Parlar, A. , “Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu: Kavram ve Uygulama’’ TPD 20. Bilimsel Kongresi 14- 20 Mayıs 1989, Antalya. (Sözlü Sunum) 20) Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Sempozyumu 13- 14 Ekim 1989, Ankara. (Konferans) 21) Expo Dental 89, 22- 26 Kasım 1989, Ankara. (Konferans) 22) “Periodontal Cerrahi Tedavide Rejeneratif Yaklaşımlar’’ Türk Diş Hekimleri Birliği, Ankara Diş Hekimleri Odası Konferans programı, Mayıs 1989 Hekimevi, Ankara.(Konferans) 23) Baloş K. , Parlar, A., Gazioğlu , O., Oygür,T. Salırlı F. : “In Vivo Responses Of Periodontal Ligament Cells To Different Root Surfaces Treated by Various Methods’’, 4th International Academy of Periodontology, Periodontology Course, 17- 20 Eylül 1990, İstanbul. (Sözlü Sunum) 24) “Periodontal Rejenerasyon ve Rekonstrüktif Kemik Cerrahisinde Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu. ’’ Expodental 1990, Uluslar arası Sergi ve Sempozyumu, Kasım 1990. Ankara. (Konferans) 25) İstanbul Serbest Diş Hekimleri Derneği İmplantoloji Sempozyumu, 1991, İstanbul. (Konferans) 26) “Periodontal Kemik Deformitelerinin Biyomateryallerle Rekonstrüksiyonu. ’’ Türk Diş Hekimleri Birliği, İzmir Diş Hekimleri Odası Konferans programı 16 Mart 1991, İzmir. (Konferans) 27) Parlar, A. , “Periodontist Gözüyle Oral Implantoloji ve Bonefit Sistemi ’’ Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 8. Uluslararası Kongresi 11- 13 Ekim 1991, Ankara. (Konferans) 28) Parlar, A. , “Periodontist Gözüyle Oral Implantoloji ve Bonefit Sistemi’’ Türk Oral İmplantoloji Derneği 1. Bilimsel Kongresi 31 Ekim -3 Kasım 1991, İstanbul. (Konferans) 29) 16th Clinical ITI Basic Course, Oral Implantology, 5- 6 Aralık 1991, Basle. (Konferans) 30) “Guided Bone Regeneration in Implant Dentistry’’ 28 Ağustos 1992, Basle. (Konferans) 31) 17 th Advanced ITI Course Oral Implantology, 4- 5 Eylül 1992, Zurich. (Konferans) 32) “Animal Studies on Periodontal New Attachment, Periodontal Research Forum, UTHSC Houston, Dental Branch, 26 Mart, 1993 Houston A.B.D. (Konferans) 33) “Implant Practice Management, UTHSC Houston, Dental Branch, 4 Haziran, 1993 Houston A.B.D. (Konferans) 34) “Managing the Ailing and Failing Implant’’, UTHSC Houston, Dental Branch, 9 Ağustos 1993, Houston A.B.D. (Konferans) 35) “The ITI Dental Implant System’’, Scientific Training Course, 27 Eylül 1993, Texas. (Konferans) 36) “Gore-Tex Workshop’’, UTHSC Houston, 15 Ekim 1993, Houston, A.B.D. (Konferans) 37) “GORE Regenerative Materials’’, 15 Ekim 1993, UTHSC Houston. (Konferans) 38) “Periodontal Rejenerasyon Konusunda Uluslararası Güncel Çalışmalar ’’ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1994- 95 Akademik Yılı Seri Konferansları, 19 Ekim 1994 Ankara. (Konferans) 39) “Sabit Protezler ve Periodontoloji İlişkileri’’ Türk Diş Hekimleri Birliği, Eskişehir Diş Hekimleri Odası Bilimsel Etkinlik programı,1 Aralık 1994 Eskişehir. (Konferans) 40) Parlar, A. , Caffesse,R., Rossmann, J.A., Oygür, T., Baloş, K., Nasjleti, C.,Ghaffar, K: “ Periodontal Ligament and Kemik Hücrelerinin In Vivo Separasyonu’’ Türk Periodontoloji Derneği 24. Bilimsel Kongresi 4- 8 Mayıs 1994, Ankara. (Sözlü Sunum) 41) Salırlı, F. , Parlar, A. , Oygür, T. , Baloş, K. : “Histologic Responses of Hopeless Teeth to Guided Tissue Regeneration, The First Scientific Meeting of European Society of Periodontology, EuroPerio 1, 12- 15 Mayıs 1994 Paris Fransa. (Sözlü Sunum) 42) “The Concept of Non-submerged Implants and the ITI System. First International Implantology Conference, Egyptian Scientific Society for Dental Implantologists, 20 Mart 1995, Kahire/ Mısır. (Konferans) 43) “Osseointegration From the Viewpoint of Periodontology’’, First International Implantology Conference, Egyptian Scientific Society for Dental Implantologists, 21 Mart 1995, Kahire/Mısır. (Konferans) 44) “Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu’’, TPD 25. Bilimsel Kongresi 5 Mayıs 1995, Ankara. (Konferans) 45) “Periodontolojide Rejenerasyon Tahmini’’, TDB 3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 18- 22 Haziran 1996, Ankara. (Konferans) 46) “İmplant hastalarında destekleyici periodontal tedavi uygulamaları’’ TPD 6. Sempozyumu 8- 9 Kasım 1996 İstanbul. (Konferans) 47) Göfteci, B. , Özbay, D. , Parlar, A. : “Ototransplantasyon’’, Türk Periodontoloji Derneği’nin 26. Bilimsel Kongresi, 19- 25 Mayıs 1996, Antalya. (Sözlü Sunum) 48) Özbay, D. , Göfteci, B. , Parlar, A.: “Ototransplantasyon ve Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu’’ , 3 Vaka Nedeniyle, TPD 26.Bilimsel Kongresi 19- 25 Mayıs1996, Antalya. (Sözlü Sunum) 49) ITI World Symposium, 7- 8 Haziran 1996, Basel, Switzerland. 50) “Supportive care for the dental implant patient’’, Proceedings of the Second International Implantology Conference 18- 20 Mart 1997, Egypt. (Konferans) 51) “Diş Hekimliğinde Estetik ve Periodontoloji’’ TPD 27. Bilimsel Kongresi, 28 Mayıs -1Haziran1997, Tekirova-Antalya. (Konferans) 52) “Lokalize Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Bağ Dokusu Grefti ile Rezorbe olabilen Değişik Tip Membranların Karşılaştırılması ’’, F.Deniz Çetiner, Ateş Parlar, Köksal Baloş, EDAD1.Uluslararası Kongresi 12- 14 Eylül 1997, İstanbul. (Konferans) 53) “Periodontoloji ve Estetik ’’ EDAD1.Uluslararası Kongresi 12- 14 Eylül 1997, İstanbul. (Konferans) 54) “İmplant Sistemlerinin Karşılaştırılması’’, TPD 7.Sempozyumu 14- 15 Kasım 1997, İzmir. (Konferans) 55) “Periodontoloji’de Estetik Yaklaşımlar ’’, Diş hekimliğinin Bilimselliğe Yönelişinin 89. Yıldönümü,19 Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 21- 24 Kasım 1997, Samsun. (Konferans) 56) “Estetik Diş Hekimliği Açısından İnterdisipliner Periodontal Yaklaşımlar ’’, 9. Expodental, 21- 23 Kasım 1997, Ankara. (Konferans) 57) “ITI İmplant Sisteminde Yeni Gelişmeler ’’, TPD 28. Bilimsel Kongresi, 20- 23 Mayıs 1998, Kızılcahamam/ Ankara. (Konferans) 58) “Mukogingival Cerrahi ve Estetik ’’, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi1. Uluslararası Sempozyumu 27- 30 Mayıs 1998 Konya. (Konferans) 59) “İnterdisipliner Periodontal Uygulamalar ’’, TDB 5. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi. 23- 27 Haziran 1998 Bursa. (Konferans) 60) EDAD, 11- 13 Eylül 1998, İstanbul. (Konferans) 61) “İmplantolojide Son Gelişmeler ’’, ADO 10. Expodental 19- 22 Kasım 1998 Ankara. (Konferans) 62) “İmplantolojide Tedavi Planlaması ve Cerrahi Uygulamalar ’’, 2.Malatya Bilimsel Sempozyumu 26- 28 Ağustos 1999 Malatya. (Konferans) 63) “A’dan Z’ye İmplantlar ’’, TPD IX. Sempozyumu 12- 14 Kasım 1999, Samsun. (Konferans) 64) Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin 2. Uluslararası Sempozyumu, 27- 30 Nisan 1999, Konya. (Konferans) 65) TPD XXIX. Bilimsel Kongresi, Onur Üyesi, 9- 13 Mayıs 1999, Belek/Antalya. 66) TDB 6. Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, Expodental 99, 24- 26 Haziran 1999, İstanbul. (Konferans) 67) “Dental İmplantolojide Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar ’’, TDB VII. Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi 18- 24 Haziran 2000, Mersin. (Konferans) 68) TPD Bilimsel Toplantıları, 24- 25 Haziran 2000, Ankara. (Konferans) 69) TPD 30. Bilimsel Kongresi, 27 Ağustos- 2 Eylül 2000, Antalya. (Konferans) 70) “Hard and Soft Tissue Manipulation for Prosthetically Driven Implant Placement ’’, ESSDI 4th. Scientific Conference 3- 5 Nisan 2001, Kahire Mısır. (Konferans) 71) “Management of Demanding Cases ’’, ESSDI 4th. Scientific Conference 3- 5 Nisan 2001, Kahire/ Mısır. (Konferans) 72) “Komplike Vakalarda Çözümler ’’, 1.Türk ITI Günleri 7- 8 Nisan 2001 İstanbul. (Konferans) 73) “Periodontoloji Açısından Dental İmplantoloji ’’, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2.Uluslararası Bilimsel Kongresi 4- 6 Haziran 2001. (Konferans) 74) XI. Türk Oral İmplantoloji Kongresi, 10- 16 Haziran 2001, Kemer/Antalya. (Konferans) 75) “Exploring Current Trends In Implant Dentistry with An Evidence- Based Approach ’’, ITI World Symposium San Diego, California, USA, October 24- 26, 2002. (Konferans) 76) 2. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Bilimsel Kongresi, Marmaris, 2002. (Konferans) 77) “Tam Çene İmplant Destekli Sabit Köprülerde Planlama ve Uygulama’’, Türk Oral İmplantoloji Derneği 1. Oral İmplantoloji Sempozyumu, 29- 31 Mart 2002, İstanbul. (Konferans) 78) “Protez Yönlendirmeli İmplant Uygulamasında Sert ve Yumuşak Doku Manipülasyonu’’, Osseointegrasyon Akademisi Derneği1. Osseointegrasyon Kongresi, 12- 13 Nisan 2002, İstanbul. (Konferans) 79) XII. Oral İmplantoloji Sempozyumu, 9- 15 Haziran 2002, Kemer/Antalya. (Konferans) 80) TDB 9. Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi 18- 22 Haziran 2003, İzmir. (Konferans) 81) EDAD 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12- 14 Eylül 2003, İstanbul. (Konferans) 82) “Dental İmplantların Taze Çekim Boşluklarına Yerleştirilmesi, İkinci Osseointegrasyon Kongresi 17- 18 Ekim 2003 İstanbul. (Konferans) 83) “Immediate Placement of Dental Implants in Fresh Extraction Sites ’’, 5th. International Implantology Conference 8- 10 Nisan 2003 Mısır. (Konferans) 84) “Rehabilitation of edentulous jaws with implant supported fixed suprastructures ’’, ESSDI 8- 10 Nisan 2003 Mısır. (Konferans) 85) “Periodontoloji – İmplantoloji ilişkileri ’’, TPD XIII. Bilimsel Sempozyumu 25- 26 Aralık 2003, Erzurum. (Konferans) 86) “Surgical and nonsurgical periodontal therapy ’’, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 12 Mart 2004, Istanbul. (Konferans) 87) “İmmediat İmplant uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 25 Mart 2004, Konya. (Konferans) 88) “İmmediat İmplant Uygulamaları’’, Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odası, 2- 4 Nisan 2004, Marmaris. (Konferans) 89) “Periodontal Tedavide Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Yaklaşımlar, TPD 34. Bilimsel Kongresi, 29 Nisan- 02 Mayıs 2004, Ankara. (Konferans) 90) “Deneysel Olarak Oluşturulmuş Dentin Kavitesine Yerleştirilen Titanyum implantlar Çevresinde Yeni Periodontal Dokuların Gelişimi’’ Parlar A. , Çetiner D. , Ünsal B. , Haytaç C. , Bosshardt D. D. , Lang N. P. TPD 34. Bilimsel Kongresi, 29 Nisan- 02 Mayıs 2004, Ankara. (Sözlü Sunum) 91) “Estetik Bölgede Tek Diş Eksikliğinde İmplant Uygulaması’’, Sofuoğlu A. A. , Parlar A. TPD 34. Bilimsel Kongresi, 29 Nisan- 02 Mayıs 2004, Ankara (Sözlü Sunum) 92) “Estetik Bölgede Tek Diş Replasmanları’’, Türk ITI Çalışma Grubu 2. Türk ITI Kongresi 14- 16 Mayıs 2004, İstanbul. (Konferans) 93) “Güncel Implant Uygulamalarından Bir Örneğin Canlı Yayın İle Sunulması ’’ Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7.Mezunlar Günü Etkinlikleri 12 Haziran 2004, Ankara. (Konferans) 94) “Estetik Bölgede İmplant Uygulamaları ’’, Türk Oral İmplantoloji Derneği XV. Bilimsel Kongresi, 13- 18 Haziran 2004, Fethiye. (Konferans) 95) “Curent İndications for GBR in Clinical Practice ’’, IADR- 2004, 25- 28 Ağustos 2004, İstanbul. (Konferans) 96) “Üst Çene Ön Bölgede İmplant Destekli Diş Replasmanlarında Estetik Değerlendirmeler ’’, III. Diş hekimliği Dergisi Uluslararası Bilimsel Kongresi 27- 29 Ağustos 2004, İstanbul. (Konferans) 97) “Periodontal Perspectives In An Interdıscıplnary Approach to Esthetically Demanding Cases ’’, 4th Conngress of Iranian Academy of Periodontology 29 Eylül-2Ekim 2004, Iran. (Konferans) 98) “İmmediat İmplantasyon, İmmediat Fonksiyon, İmmediat Estetik ’’, Üçüncü Osseointegrasyon Kongresi 8- 9 Ekim 2004, İstanbul. (Konferans) 99) “İmplantlar Çevresinde Yumuşak Dokunun Şekillendirilmesi, Türk Periodontoloji Derneği İstanbul Toplantıları 08 Kasım 2004, İstanbul. (Konferans) 100) “Optimal İmplant Tedavisinde Yerel Kemik Rejenerasyonu, 3. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Bilimsel Kongre ve Sergisi 26- 28 Kasım 2004 Denizli. (Konferans) 101) Trabzon Diş Hekimleri Odasının “Diş Hekimliğinde Seri Konferanslar’’ adlı Bilimsel Kongresi, 27 Kasım 2005. (Konferans) 102) Eğitim Klübü Seminerleri, Yeditepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 2004- 2005. (Konferans) 103) 15 th Pakistan International Education Exhibition, 29 March- 3 April 2005. (Konferans) 104) 6th International Implantology Conference, ESSD, ICario- Conrad Hotel- Egypt, 5- 7 April 2005. (Konferans) 105) 4. Osseointegrasyon Kongresi, 30 Eylül- 01 Ekim 2005. (Konferans) 106) “Diş Eti Çekilmelerinin Tedavisi”, 4. Uluslararası Quintessence Semposyumu, İstanbul, 28- 29 Nisan 2006. (Konferans) 107) “Dişsiz Çenelerin İmplant Destekli Sabit Rehabilitasyonunda Alternatifler”, 3. ITI Türk Kongresi, 20- 21 Mayıs 2006, İstanbul. (Konferans) 108) 15th Alexandria International Dental Congress 14- 17 November 2006, MISIR. (Konferans) 109) 6. Iranian Periodontology Congress’de “Non-Surgical Periodontal Therapy” ve “Fundamentals of Periodontal Regeneration” Siraz, İRAN,1- 3 Kasım 2006. (Konferans) 110) “Is The Improvements in Implantology Faster in the New Century? ” 13. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 22- 24 Haziran 2006, Samsun. (Konferans) 111) “Induction of Human Embryonic Stem Cell Differentiation by Periodontal Ligament Fibroblasts In Vitro”, Bulend Inanc. Eser Elcin, Evrim Unsal, Koksal Balos, Ates Parlar, Murat Elcin, 92nd AAP Annual Meeting in San Diego, 2006.(Sözlü Sunum) 112) 26th Continuing Education Course, “Evidence Based Reconstructive Dentistry Using Oral Implants’, February 24th- March 3, 2007, Bern. (Konferans) 113) 7th. International Implantology Conference “Assessment of Rısk Factors In Implant Therapy” and “Treatment of Peri-Implantitis” 07- 13 Nisan 2007, MISIR. (Konferans) 114) 7th. International Implantology Conference, ‘Bone Expansion System’ 07- 13 Nisan 2007, MISIR. (Konferans) 115) Ateş Parlar, Elif Gültekin, Eylem Ayhan, Burcu Sengüven, Bahadır Giray, Deneysel Olarak Oluşturulmuş Dentin Kavitesine Yerleştirilen Emdogain’in Periodontal Dokuların Gelişimine Olan Etkisi, Pilot Çalışma Türk Periodontoloji Derneğinin 37. Bilimsel Kongresi, 23- 27 Mayıs 2007, Antalya. (Sözlü Sunum) 116) 14. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 11- 16 Haziran 2007, İstanbul. (Konferans) 117) 37th Annual Meeting Berne, “Current concepts in periodontal and implant therapy” September 13- 15, 2007, Bern. (Konferans) 118) 8. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongresi, Ön Bölge Estetiği İçin Periodontal Yaklaşımlar ve Perio-Plastik Cerrahi İşlemler, 16- 18 Kasım 2007. (Konferans) 119) “Alternative Treatment Protocols For The Rehabilitation Of Fully Edentulous Jaws With Implant Supported Fixed Bridges.” ITI World Symposium 2007, New York. (Konferans) 120) “Diş Çekiminden Sonra İmplant” 6. Uluslararası Osseointegrasyon Derneği Bilimsel Kongresi, 9- 10 Kasım 2007, İstanbul. (Konferans) 121) EDAD, 7 Ocak 2008, İstanbul. (Konferans) 122) EDAD, 23 Şubat 2008, Bursa. (Konferans) 123) Diyarbakır Diş Hekimleri Odası 4. Bahar Sempozyumu, 12- 13 Nisan 2008. (Konferans) 124) 9. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 16- 18 Mayıs 2008. (Konferans) 125) Türk Periodontoloji Derneği 38. Bilimsel Kongresi 22- 24 Mayıs 2008. (Konferans) 126) ‘‘İleri İmplant Cerrahisi’’ TDB 100. Yıl Etkinlikleri Bilimsel Bölge Toplantısı, Kuşadası, 24- 26 Ekim 2008, (Konferans) 127) Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 45. Yıl Kuruluş Onuru Bilimsel Toplantısı, Kasım 2008. (Konferans) 128) ‘‘Periodontal Rejenerasyon’’ ITI Türk Genel Kurulu ve Eğitim Programı, Antalya, Kasım 2008. (Konferans) 129) ‘‘Periodontal Regeneration and Enamel Matrix Proteins’’ 16th Alexandria International Dental Congress 2008. (Konferans) 130) ‘‘Management of the Extraction Socket for Oral Implantology’’ 16th Alexandria International Dental Congress 2008. (Konferans) 131) The First International & The 8th Annual Congress of Iranian Academy of Periodontology, Kish Island, Iran, 4- 6 December 2008, (Konferans) 132) ‘‘İmplantolojide Ön Bölge Estetiği ve Risk Analizi’’ EDAD Ankara Sempozyumu, Ankara, 14 Mart 2009. (Konferans) 133) Part I: ‘‘The esthetic challenge. Assessment of the risks’’ Egyptian Scientific Society for Dental Implantologists ESSDI, 8th. International Implantology Conference,15- 17 April 2009. (Konferans) 134) Part II: ‘‘ A surgical Challenge. Extraction socket in the esthetic zone’’ Egyptian Scientific Society for Dental Implantologists ESSDI, 8th. International Implantology Conference,15- 17 April 2009. (Konferans) 135) ‘‘Peri-implantitis ve Tedavisi’’ 11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye, 24- 26 Nisan 2009. (Konferans) 136) ‘‘Management of the Extraction Socket for Oral Implantology ’’ Beirut Arab University 1st International Dental Congress Beirut- Lebanon, May 1- 3, 2009. (Konferans) 137) ‘‘ Local Factors for Implant Survival’’ 6th Congress of the European Federation of Periodontology, Stockholm, June 4- 6, 2009. (Konferans) 138) ‘‘Zor Vakalarda Periplastik Cerrahi Uygulamalar’’ 6. ITI Çalışma Grubu Toplantısı, 22 Kasım 2009, Ankara. (Konferans) 139) ITI Türk SEEM / Bone Level – Tissue Level Endikasyon Cetveli – Planlama; Ankara, 06 Şubat 2010. (Konferans) 140) “Esthetic risk asessment in oral implantology” Alexandria Oral Implantology Association, The AOIA International Congress, Alexandria, Egypt, March 24-26, 2010. ( Konferans ) 141) “Local factors in implant survival”, ICOI Europe Symposium, International Congress of Oral Implantologists, İstanbul, 15 -17 Nisan 2010. (Konferans) 142) “Implantolojide Estetik Risk Faktörleri”, 1.Implant Direct Avrasya Sempozyumu, İstanbul, 08- 09 Mayıs 2010. 143) Samsun OSSEDER Bilimsel Sempozyumu, konular: - Estetik bölgede tek diş implant uygulamaları - Estetik bölgede implant uygulamalarında perio-plastik ve perio-prostetik teknikler Samsun, 12 Haziran 2010. 144) “İmplantoloji ve Restoratif Dişhekimliğinde Perio-Plastik Cerrahi İşlemler” Türk Dişhekimleri Birliği, 17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Bursa, 24- 26 Haziran 2010. 145) “Perio-plastic surgical procedures in implant dentistry” 5th GEASS Congress, Udine, Italy, October, 6- 9, 2010. 146) “ Biyofilm. O’nu yok etmeden tedavilerimiz tam başarıya ulaşabilir mi?” 12.Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 26 Ekim 2010. 147) “ITI Turkish Section Sempozyum ve Genel Kurul Toplantısı, Antalya, 29- 31 Ekim 2010. 148) “Dişsiz alt çenenin implant destekli rehabilitasyonunda cerrahi ve protetik çözümler”, 8.Uluslararası Osseointegrasyon Kongresi, Osseointegrasyon Derneği- OSSEDER, İstanbul, 5-6 Kasım 2010. 149) “Implant çevresi dokuların sağlığının korunması ve peri implant hastalıklarının tedavisi”, Eskişehir Dişhekimleri Odası, Dişhekimliği Haftası Eğitim Etkinlikleri, Eskişehir, 26 Kasım 2010. 150) “Dişhekimliğinde Laser’in L’si”, İstanbul Yeditepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eğitim Toplantısı. (Konferans) 151) “Dişsiz alt çenenin implant destekli rehabilitasyonunda cerrahi ve protetik çözümler” KTDTO, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs, 12 Mart 2011. 152) “Ön bölge estetiğinde perio-plastik cerrahi işlemler ve mikro cerrahi tekniklerden nasıl yararlanırız?”, Ankara Dişhekimleri Odası XI. Bahar Sempozyumu, Belek, Antalya, 24-27 Mart 2011.