Akademik Özgeçmişim
YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ
YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ 1) Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu sonrasında kısa dönem yara iyileşmesinin histopatolojik olarak değerlendirilmesi , Filiz Salırlı (Okan) , 1993 • 2) Dehisens tipi defektlerde bağ dokusu grefti ile rezorbe olabilen yapılardaki membranların etkilerinin karşılaştırılması •F. Deniz Çetiner, 1997 • 3) Sınıf 2 furkasyon defektlerinde değişik kemik greftlerinin peirodontal rejenerasyona etkisinin histolojik olarak incelenmesi • Oya Albayrak , 1999 • 4) Kemik içi defektlerde mine matriks proteini Amelogenin'in tek başına veya membran ile birlikte klinik olarak karşılaştırılması, Çağrı Öncel , 1999 • 5) İnsan embriyonik kök hücrelerinin in vitro ortamda periodontal ligament fibroblast progenitörlerine farklılaştırılması •Bülend İnanç, 2006 • 6) Mine Matrix Proteininin (Emdogain), Punch Greft Tekniği İle Kapatılan Çekim Soketinde Yeni Kemik Oluşumuna Olan Etkisinin Bio-Oss Collagen İle Karşılaştırılması, Eylem Ayhan, 2007.