Akademik Özgeçmişim
YAYINLAR
YAYINLAR 1. Baloş, K. , Parlar, A. : “Deneysel Gingivitis Oluşturulmuş Köpekte Farklı Plak Kontrolü Yöntemlerinin Dişeti Dokularına Etkisinin Ultrastrüktürel Olarak Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi I: 1- 2: 48- 63, 1984. 2. Baloş, K. , Parlar, A. , Aytuğ, E. ve Günhan, Ö. : “Bağ Dokusu Ataşmanı Oluşmasında Kök Yüzeyinin Önemi”, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 11:3:190- 195, 1987. 3. Parlar, A. , Baloş K. , ve Aytuğ, E. : “Cep Epiteli Apikal Migrasyonu Üzerine Chlorhexidin’in Etkisi” Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi IV:2: 149- 157, 1987. 4. Baloş, K. , Parlar, A. , Aytuğ, E. ve Günhan, Ö. : “Bağ Dokusu Ataşmanı Oluşmasında Fibrinin Rolü” Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi V:1: 1- 9, 1988. 5. Baloş, K. , Parlar, A. , ve Aytuğ, E. : “Yana Kaydırılan Bağ Dokusu Greftlerinin Dişeti Çekilmeleri Tedavisine Etkisi”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi V:1: 27- 35, 1998 6. Baloş, K. , Parlar, A. , ve Aytuğ, E. : “İnterdental Bölgelere Yerleştirilen Serbest Bağ Dokusu Greftleri”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi V:1: 37- 47, 1988. 7. Parlar, A. , ve Demir, O. : “n-Butyl- 2- Cyanoacrylate’ın Mukogingival Cerrahide Kullanılması”, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 12:2:85- 89, 1988. 8. Parlar, A. , “Phenyto’n (Dilantin) Hiperplazisi” Bir Olgu, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 15:1:9- 12, 1988. 9. Baloş, K. , Parlar, A. , Aytuğ, E. ve Günhan, Ö. : “Bağ Dokusu Greftlerinde Erken Dönem İyileşmenin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 15:1:13- 18, 1988. 10. Parlar, A. , ve Demir, O. : “İlginç Bir Dişeti Çekilmesi Vakası ve Tedavisi”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 5: 2: 153- 164, 1988. 11. Aksoy, Y. , Parlar A. , ve Demir, O. , : “Idiopathic Focal Gingival Fibromatosis”, J Periodontal Case Reports. 10: 2: 14- 16, 1988. 12. Parlar A. , Oygür, T. , Demir, O. , ve Gazioğlu, O. : “Dyskeratosis Congenita ‘da Ağız Bulguları ” Bir Olgu, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi:16:1:185- 189, 1989. 13. Parlar, A. , Baloş, K. , ve Günhan, Ö. : “Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Vertikal Periodontal Defektlerin Histopatolojik Olarak İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 16: 2: 209- 214, 1989. 14. Parlar, A. , Taner, L, ve Tan, C. : “Air-Flow’un Dişeti Yüzeyine Etkisinin Replika Tekniği ile S.E.M. de İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi:16: 2: 215- 220, 1989. 15. Yalım, M, Baloş, K. , Parlar, A. , ve Günhan, Ö. : “Periodontal Ligament Hücrelerinin Rejeneratif Potansiyeli” Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 10: 4: 69- 78, 1989. 16. Yalım, M. , Baloş, K. , Parlar, A. , ve Günhan, Ö. : “Periodontal Ligament Hücrelerinin Yokluğunda Periodontal İyileşme”, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 10: 4: 79- 89, 1989. 17. Parlar, A. , Baloş, K. , ve Günhan, Ö. : “Bağ Dokusu Greftlerinin Periodontal Rejenerasyona Etkilerinin incelenmesi”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 6:1:103- 117, 1989. 18. Parlar, A. : “Periodontal Rejenerasyonda Öncelikli Hücreler”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 6: 1, 271- 281, 1989. 19. Taner, L, Parlar, A. , ve Oygür, T. : “Demineralize Kök Yüzeylerine Bağ Dokusu Ataşmanının İncelenmesi” Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 14:3:145- 149, 1990. 20. Parlar, A. , Taner, L, ve Oygür, T. : “Farklı Özellikteki Kök Yüzeylerine Karşı Doku Cevaplarının Deneysel Olarak İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 17: 3 307- 315, 1990. 21. Parlar, A. , ve Oygür, T. , Gazioğlu, O. , Demir, O. : “Oral Findings in Dyskeratosis Congenita”, A Case Report. J Periodontal Case Reports 13:1:7- 11, 1991. 22. Aykaç Y. , Parlar, A. : “Periodontolojide Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 18-1,2,3-427- 432 1991. 23. Parlar, A. , Demir, O. ve Aykaç, Y. : “Flep Operasyonu Sonrasında Sütüre Edilen veya Histoacryl ile Yapıştırılan Dişetlerinin Kenar Seviyelerinin Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi: 18:1,2,3: 61- 67 1991. 24. Parlar, A. , Bal, E. , Bal, B. : “Dental İmplantlar, İmplantlarla İlgili Kavramlar ve ITI(Bonefit) ” İmplant Sistemi, GATA Bülteni 36- 246- 254 1994. 25. Bal, E. , Parlar, A. , Bal, B. : “Dental İmplantlar ve ITI(Bonefit) İmplant Sistemi”, GATA Bülteni 36 - 402- 411 1994. 26. Salırlı, F. , Parlar, A. , Oygür, T. , Baloş, K. : “Histologic Responses of Hopeless Teeth to Guided Tissue Regeneration”, Journal De Paradontologie& D’Implantologie Orale, Abstracts EuroPerio1 p.35,1994. 27. Parlar, A. , Caffesse,R. , Rossmann, J.A ., Oygür, T., Baloş, K., Nasjleti, C., Ghaffar, K: “In Vivo Separation of Periodontal Ligament and Bone Cells”, Journal De Paradontologie& D’Implantologie Orale, Abstracts EuroPerio1 p. 78, 1994. 28. Parlar, A. , Baloş, K. , Oygür, T. , Salırlı, T. , Gazioğlu, O. : “Çeşitli Yöntemlerle Tedavi Edilmiş Kök Yüzeylerine Karşı Periodontal Ligament Hücrelerinin In Vivo Cevapları”, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi II. No: 2, 1994. 29. Parlar, A. : “Osseointegration From the Viewpoint of Periodontology”, ESSDI 31- 35, March 1995. 30. Parlar, A. : “The Concept of Non-Submerged Implants and the ITI-Bonefit System”, ESSDI 63-n66, March 1995. 31. Jeffrey A. Rossmann, Ates Parlar, Khaled A. Abdel-Ghaffar, Amr M. El-Khouli, and Michael Israel, “Use of the carbon dioxide laser in guided tissue regeneration wound healing in the beagle dog”, SPIE -- Volume 2672, April 1996, pp. 52- 61 32. Parlar, A. : (Review)(English) “Supportive Care For The Dental Implant Paieint”, ESSDI Implant Dentistry Today March: 29-33 1997. 33. Parlar, A. : (Clinical study)(English) “Results With ITI Implants” ESSDI Implant Dentistry Today March: 76-79 1997. 34. Parlar A. : (Review)(Turkish) “ Current Concepts In Dental Implantology ”, Medical Trend November: 34- 40 1999. 35. Cetiner D. , Parlar A. , Baloş, K., Alpar R.: “Comparative Clinical Study of Connective Tissue Graft and Two Types of Bioabsorbable Barriers in the Treatment of Localized Gingival Recessions”, J Periodontol 2003, 74: 1196- 1205. 36. Çetiner, D. , Yücesoy, V. , Yıldız, C. ve Parlar A. , “İki Farklı Diş Fırçasının Supragingival Plağın Uzaklaştırılmasındaki Etkinliğinin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi” Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 6(2), 267- 72, 2003. 37. Cetiner D. , Unsal B. , Parlar A. , Gültekin E. , and Kurtiş B. “Evaluation of periodontal healing in class II furcation defects following guided tissue regeneration with two different types of polylactic acid membranes” Chin Med J 2004;117(2):270- 274. 38. Çetiner, D. ve Parlar A. , “A Modified Space Creation Process For Barrier Membranes in Treatment Of Gingival Recessions” Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28(2), 2- 10, 2004. 39. M. Kemal Ünsal, Ateş Parlar “Bir Olgu Temel Alınarak Tam Dişsiz Hastaların İmplant Destekli Sabit Restorasyonlar ile Tedavisinde Cerrahi ve Protetik Değerlendirme” Türkiye Klinikleri J. Dental Sci 2004, No: 10. 40. Parlar, A. , Bosshardt D.D. , Ünsal B., Çetiner D., Haytaç C., Lang N.P.: “New formation of periodontal tissues around titanium implants in a novel dentin chamber model’’ Clin.Oral İmpl.Res.16(3),259- 267(2005) 41. Bülend İnanç, A. Eser Elçin, Aysel Koç, Köksal Baloş, Ateş Parlar, Y. Murat Elçin: “Encapsulation and osteoinduction of human periodontal ligament fibroblasts in chitosan-hydroxyapatite microspheres’’, Journal of Biomedical Materials Research Part A, Volume 82A, Issue 4 , Pages 917 – 926, 2006. 42. Bülend Inanç A. Eser Elçin, Evrim Ünsal, Köksal Baloş, Ateş Parlar, Murat Elçin, “Differentiation of Human Embryonic Stem Cells on Periodontal Ligament Fibroblasts In Vitro’’, Artif Organs, 2007. 43. Ateş Parlar, Dieter D. , Bosshardt, Deniz Çetiner, Denis Schafroth, Berrin Ünsal, Cenk Haytaç, Niklaus P. Lang. “Effects of decontamination and implant surface characteristics on re-osseointegration following treatment of peri-implantitis’’Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009; 391–399. 44. Ateş Parlar, “Challenges and Risks in Esthetic Implant Dentistry; Part 1: The Esthetic Challenge. Assessment of The Risks, Part 2: A Surgical Challenge. Extraction Socket in the Esthetic Zone’’.Journal of ESSDI April 2009.