Akademik Özgeçmişim
POSTERLER
POSTERLER 1. Parlar, A., Caffesse,R., Rossmann, J.A., Oygür, T., Baloş, K., Nasjleti, C., Ghaffar, K; ‘‘ In Vivo Separation of Periodontal Ligament and Bone Cells.’’ The First Scientific Meeting of European Society of Periodontology, EuroPerio 1, 12- 15 Mayıs 1994 Paris Fransa. 2. Parlar, A., Çetiner D., Öncel, Ç; ‘‘ A Simple space making method for GTR barriers in the treatment of gingival recessions. ’’ Europerio2, Floransa 15- 17 Mayıs 1997. 3. Çetiner D. , Parlar, A., Baloş, K.; ‘‘ Comparison of connective tissue autografts versus resorbable barriers in the treatment of localised gingival recessions. ’’ Europerio 2, Floransa 15- 17 Mayıs 1997. 4. Baran C. , Parlar, A.; ‘‘ Guided soft tissue regeneration. ’’ Europerio2, Floransa 15- 17 Mayıs 1997. 5. Parlar, A.; ‘‘ Hard and Soft Tissue Manipulation for Prosthetically Driven Implant Placement.’’ ITI World Symposium, 19- 21 Ekim 2000. 6. Parlar, A., Bosshardt, D.D., Ünsal B., Lang N,P et al.; ‘‘ Periodontal Tissue Formation on Titanium Implants. ’’ Europerio 4, 19- 21 Haziran 2003, Berlin. 7. Cem Yıldız, Ateş Parlar, Ali Gültan, Volkan Akalın ‘‘ Treatment of Hypodontia Patient with Implants and Tooth Supported Fixed Partial Dentures: A Case Report’’, Europerio 2006, Madrid. 8. Eylem Ayhan, Ateş Parlar, Benay Tokman, Burcu Sengüven, ‘’Mine Matrix Proteininin (Emdogain), Punch Greft Tekniği İle Kapatılan Çekim Soketinde Yeni Kemik Oluşumuna Olan Etkisinin Bio-Oss Collagen İle Karşılaştırılması’’ ITI Türk 4.Bilimsel Kongresi 3- 4 Mayıs 2008, İstanbul. 9. Ateş Parlar, Elif Gültekin, Eylem Ayhan, Burcu Sengüven, Bahadır Giray, ‘‘Deneysel Olarak Oluşturulmuş Dentin Kavitesine Yerleştirilen Emdogain’in Periodontal Dokuların Gelişimine Olan Etkisi’’ ITI Türk 4. Bilimsel Kongresi 3- 4 Mayıs 2008, Istanbul. 10. Ateş Parlar, Cem Yıldız. “Tam Dişsiz Çenelerin Rehabilitasyonunda Dental İmplantların Uzun Dönem Klinik Başarı Açısından Değerlendirilmesi, Retrospektif Çalışma’’, ITI Türk 4. Bilimsel Kongresi 3- 4 Mayıs 2008, Istanbul. 11. Ayhan E. , Parlar A. , Tokman B. , Sengüven B, ‘‘Effect of Emdogain in New Bone Formation in Extraction Sockets Following Socket Preservation with Punch Grafting Technique Comparison of Emdogain with Bio-Oss collagen’’17th Annual EAO Meeting, Warsaw/ Poland, September 2008.
KATILDIĞI KONGRE ve KURSLAR
KATILDIĞI KONGRE ve KURSLAR 1) Türk Periodontoloji Derneği’nin 14. Bilimsel, Pedodonti Derneği’nin 5. Bilimsel Kongreleri, Bodrum, 22- 29 Mayıs 1983. 2) Türk Periodontoloji Derneği’nin ‘‘Clinical Periodontology and Implantology’’ Konferansı, 9- 11Ekim, 1987. 3) ‘‘Periodontal Regeneration’’, Laboratoire De Recherches Orthopediques, Ura Cnrs 1432, Paris, 1991. 4) ‘‘Implant Practice Management’’, sponsored by Continuing Dental Education at The University of Texas Health Science Center, Texas, June 4, 1993. 5) ‘‘Managing the Ailing and Failing Implant’’ sponsored by Continuing Dental Education at The University of Texas Health Science Center Texas, August 9, 1993. 6) ‘‘The ITI Dental Implant System’’, Scientific Training Course, Texas, 27th of September, 1993. 7) ‘‘Gore- Tex Workshop’’ sponsored by Continuing Dental Education at The University of Texas Health Science Center Texas, October 15, 1993. 8) Türkiye Sualtısporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Kursu, Temmuz 1998. 9) ‘‘3rd World Congress of Osseointegration’’, Italy, February 21- 24, 2001. 10) ‘‘17th Advanced ITI Course of Oral Implantology’’, Zurich, 4/5 September 2002. 11) ‘‘Çene Eklemi Kliniği ve Diseksiyon Kursu’’, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Etkinlikleri, Ankara, 23 Ocak 2004. 12) ‘‘Management Of Hard And Soft Tissue In Oral Surgery- State Of The Art and Latest Trends’’, Osteology Symposium, Lucerne, April 23- 24, 2004. 13) ‘‘Indications and Procedures for ITI Implants in Esthetic Cases’’ Osteology Symposium, Lucerne, April 22nd, 2004. 14) ‘‘Lazer Assisted Therapy’’, 4- 5 February 2005. 15) Nafsa 57th Annual Conference, Seattle, Washington USA, May 29- June3, 2005 16) ITI World Symposium, Praque, June 18- 20, 2005. 17) 15th Annual Scientific Meeting of European Academy of Osseointegration, Zurich, October 7th, 2006. 18) ‘‘Evidence Based Reconstructive Dentistry Using Oral Implants’’ İsviçre, 24 Şubat- 03 Mart 2007. 19) ‘‘Management of The Periodontitis Patient: Reperative, Regenerative and Plastic Reconstructive Therapy’’, 4th Minisymposium & International Master Course in Periodontology; Berne, January 13th, 2007. 20) ‘‘Endodonti Eğitim Semineri’’; Ankara, 9 Mart 2008. 21) ‘‘Advanced surgical dental implant procedures’’; Tel Aviv, March 26, 2008. 22) Teknik ve Görsel Powerpoint Eğitimi; Ankara, Mayıs 2008. 23) ‘‘Pascal Valentini Cadaver Course’’, January 9- 11, 2009. 24) ‘‘Esthetic Masters Course’’, January 27- 29 2009. 25) 7. Osseointegrasyon Kongresi; İstanbul, Mart 2009. 26) ‘‘İmplantolojinin Dünü, Bugünü, Yarını’’ Dr. Gerald Niznick; Ankara, 12 Mayıs 2009. 27) 95 th Congress of American Academi of Periodontology; Boston, September 12- 15, 2009. 28) ‘‘Klinik Uygulamada Güncel Yaklaşımlar’’ , Batı Dental 10.yıl Etkinliği Bilimsel Toplantı; Antalya, 11- 13 Aralık 2009. 29) 2nd European Implant Direct Congress, Munich, Germany, September 24 – 26, 2010. 30) Sensodyne Symposium, Madrid, Spain, January 20, 2011. 31) “İleri Cerrahi Teknikler”, Malatya Dişhekimleri Odası 1.Bilimsel Kongresi, Malatya, 23- 24 Nisan 2011 32) “Periodontoloji ve İmplantolojide Micro Cerrahi Tekniklerin Uygulanması”, TDB İzmir Dişhekimleri Birliği 15.Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Fethiye, 29,30 Nisan- 1 Mayıs 2011