Mayıs 2011

NN IMPLANTLARDA SYNOCTA ABUTMENT KULLANIMI VE ÖLÇÜ PARÇALARI

NN İmplantlarda SynOcta abutmet kullanımı ve ölçü parçaları
NN implantların iki tane SynOcta abutmentı vardır. O abutmentlar da simante üst yapımında kullanılabilecek tipte abutmentlardır. Bunlardan biri simante, konik, SynOcta abutment, diğeri 15 derecelik simante, SynOcta abutmenttır.  Aynı şekilde SynOcta abutment kullanımında yine implant seviyesinde ölçü alınır. Ölçü alma tekniği olarak yine kapalı kaşık veya açık kaşık tekniği kullanılabilinir.

WN IMPLANTLARDA SYNOCTA ABUTMENT KULLANIMI VE ÖLÇÜ PARÇALARI

WN İmplantlarda SynOcta abutmet kullanımı ve ölçü parçaları
WN implantların sadece bir tane SynOcta abutmentı vardır. O abutment da vidalı üst yapımında kullanılabilecek tipte bir abutmenttır. Aynı şekilde SynOcta abutment kullanımında yine implant seviyesinde ölçü alınır. Ölçü alma tekniği olarak yine kapalı kaşık veya açık kaşık tekniği kullanılabilinir.

SYNOCTA ABUTMENTLARDA ÖLÇÜ AŞAMASI:"AÇIK KAŞIK TEKNİĞİ"

SynOcta abutmentlarda ölçü aşaması: “Açık Kaşık Tekniği”
1. Osteoingre olmuş implantımızın iyileşme başlığı çıkartılır.

LABORATUVAR AŞAMASI

Laboratuar Aşaması

SYNOCTA ABUTMENTLARDA ÖLÇÜ AŞAMASI: "KAPALI KAŞIK TEKNİĞİ"

SynOcta abutmentlarda ölçü aşaması: “Kapalı Kaşık Tekniği”
1. Osteoingre olmuş implantımızın iyileşme başlığı çıkartılır.

SYNOCTA ABUTMENTLAR

SYNOCTA ABUTMENTLAR

SOLID ABUTMENTLARDA ÖLÇÜ AŞAMASI: "KÖPRÜ RESTORASYONLAR"

Solid abutmentlarda ölçü aşaması: “Köprü restorasyonlar”
Kron restorasyonlarındaki işlem aşamaları ile tamamıyla aynıdır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta laboratuar aşamasında köprü tipi plastic coping kullanılması gerekliliğidir.

LABORATUVAR AŞAMASI

Laboratuar Aşaması

SOLID ABUTMENTLARDA ÖLÇÜ AŞAMASI: "TEK KRON RESTORASYONLAR"

Solid abutmentlarda ölçü aşaması: “Tek kron restorasyonlar”
1. Osteoingre olmuş implantımızın iyileşme başlığı çıkartılır.
2. İnter oklüzal mesafeye dikkat edilerek, yeterli metal ve porselen mesafesi göz önünde tutularak uygun solid abutment seçilir.
3. Standart implantlara solid abutment özel anahtarı ile WN implantlara ise implant tornavidası yardımıyla yerleştirilir. Abutmentlar implanta daimi olarak yerleştirileceği için torklu rachet yardımıyla 35 Ncm ile sıkıştırılır.

SOLID ABUTMENTLAR

SOLID ABUTMENTLAR
Solid abutmentlar; üst yapıların simanla yapıştırıldığı dayanaklardır. Gerek kron restorasyonlarında gerekse de köprü restorasyonlarında kullanılabilirler. Solid abutmentlar standart implantlarda (boyun çapı 4,8 mm olan) ve Wide Neck (WN, geniş boyunlu, boyun çapı 6,5 mm) implantlarda mevcuttur.