Çocuk Bilgi Merkezi

Süt Dişlerinin Restorasyonu veya Tamiri


1. Diş restorasyonu ne demektir?
2. Süt dişlerine neden dolgu yapılmalıdır?
3. Süt dişlerindeki çürük çocuklarda ne tür sorunlara neden olur? 
4. Süt dişlerinde oluşan çürüklerin teşhisi kolay mıdır?
5. Çürüğün erken teşhis edilmesi neden önemlidir?
6. Çok çürümüş bir süt dişinin çekilmesi gerekir mi?
7. Çok çürüyen her süt dişi çekilir mi?
8. Süt dişindeki çürüğü en iyi restore etme şekli nedir?

 

1. Diş restorasyonu ne demektir?
♦ Diş restorasyonu terimi; kırık veya çürük kısımları olan dişlerin tedavi edilerek normal görünümlerine ve işlevlerine kavuşturulması anlamında kullanılmaktadır.
♦ Aynı zamanda dolgu olarak ta adlandırılır.
♦ Dişin restorasyonunda kullanılan dental maddeler, ‘amalgam dolgu’ örneğinde olduğu gibi genelde yapılan dolgunun adını taşımaktadır.

 


2. Süt dişlerine neden dolgu yapılmalıdır?
♦ Süt dişleri çürüğün yayılmasını önlemek amacıyla restore edilmelidir. 
♦ Çürük, diğer dişlere yayılabilmekte ve dişlerin zamanından önce kaybına neden olabilmektedir.
♦ Süt dişleri daimi dişler ile aynı önemde bir amaca hizmet ettiklerinden, süt dişlerine iyi bakılmalıdır.
♦ Süt dişlerinin, daimi dişler çıkana kadar ağızda kalmaları sağlanmalıdır. Çünkü süt dişlerinin, daimi dişlerin büyümesi için yer tutucu görevi vardır.
♦ Süt dişleri erken kaybedilirse komşu dişler daimi diş için gerekli olan yere doğru kayabilirler ve daimi dişin büyüyebileceği yeterli bir alan kalmayacağı için bu durum çapraşıklığa neden olabilir.

 


3. Süt dişlerindeki çürük çocuklarda ne tür sorunlara neden olur?
♦ Dişin etrafını kaplayan sert mine tabakası süt dişlerinde daha incedir.
♦ Süt dişi, içinde kan damarı ve sinirlerin bulunduğu geniş bir pulpa odasına sahiptir. Çürük mine tabakasından içeri girdiğinde dentin tabakasına ve oradan da pulpa odasına hızla yayılabilmektedir.
♦ Dentinin çürüğe bağlı olarak korunmasız kalması dişi tatlı yiyeceklere, sıcak ve soğuk içeceklere karşı hassas hale getirmektedir.

 


4. Süt dişlerinde oluşan çürüklerin teşhisi kolay mıdır?
♦ Çiğneme yüzeylerinde ve dişlerin yan bölgelerinde oluşan çürükler kolay teşhis edilir. 

♦ Diş hekimi için, temas yüzeyleri düz olan arka dişler arasındaki çürükleri belirleyebilmek daha zordur.
♦ Bu özellik, X-ray yardımı olmadan çürük başlangıcının tespit edilmesini zorlaştırır.

 


5. Çürüğün erken teşhis edilmesi neden önemlidir?
♦ Erken teşhis edilen çürükler, daha ileri problemler oluşmadan önce kolay bir şekilde tedavi edilebilir.
♦ Dolgu ne kadar küçük ise dişin sağlıklı kalma şansı da o kadar fazladır.

 

6. Çok çürümüş bir süt dişinin çekilmesi gerekir mi?
♦ Çürük nedeniyle oluşan bir enfeksiyon veya apse, pulpa odasına yayılarak sinir ve kan damarlarını öldürür.
♦ Enfeksiyonun süt dişinin altından gelen daimi dişin gelişimini anormal şekilde etkilemesine izin vermemek için süt dişinin çekilmesi zorunlu olabilir. Enfeksiyon daimi dişte lekelenme yaratabilir.
♦ Süt dişi çekildiğinde dişin yerini daimi diş için korumak amacıyla yer tutucu takılabilir. Yer tutucu sayesinde bitişikteki dişlerin boşluğa doğru kayarak daimi dişin çıkacağı alanı kapatması engellenmiş olur.

 

7. Çürüyen her süt dişi çekilir mi?
♦ Hayır, çürük; dişin içine doğru pulpa odasını açığa çıkaracak kadar derine yayılmış olsa bile dişi kurtarmak mümkündür.
♦ Pulpa odasındaki sinir ve kan damarların çıkarılması gerekecektir.
♦ Bu işleme pulpotomy veya pulpectomy denilir, ardından dişe dolgu yapılabilir. Bu tedavinin başarısı çürüğün büyüklüğüne ve pulpa odasının enfeksiyon derecesine bağlı olacaktır.
 


8. Süt dişini en iyi restore etme şekli nedir?
♦ Çürük nedeniyle dişin sadece küçük bir bölümü kaybedilmiş ise dişe dolgu yapılabilir.
♦ Dolgu yaparken ana kural olarak iyi bir kavite (oyuk) hazırlanır ve yapılan dolguyla dişe çürümeden önceki doğal biçimi tekrar verilmeye çalışılır.
♦ Amalgam dolgularda kullanılan civa nedeniyle, amalgam dolguların “civa zehirlenmesi” yapabilirliği ile ilgili tartışmalar devam etmektedir ve kullanımları artık neredeyse sona ermiştir. Amalgam dolguların yerini geliştirilen modern “kompozit” dolgular almıştır. (AP)
♦ Kompozit dolgunun süt dişine uygulanması sırasında, dolgunun yapılabilmesi için çürük bölgenin tamamıyla kuru olmasının sağlanması gerekmektedir, bazen küçük hastalar ile bu koşulu sağlamakta zorluk yaşanabilir.
♦ Hazır yapılmış plastik kuronlar, çok fazla çürümüş ön dişlerde kullanılabilir.
♦ Paslanmaz çelik kuronlar kırılmış veya çok çürümüş arka dişlerin tedavisi için kullanılabilecek bir yöntem olarak seçilebilir. Hazır kaplama, dişin daha fazla kırılma olasılığını önler ve diş hekimi tarafından dişe tek seansta uygulanabilir.