Çocuk Bilgi Merkezi

Fissür Örtücü ( Fissure Sealant)


Dişlerin çiğneme yüzeyleri üzerine dişhekimi tarafından profesyonel bir uygulama olarak yapılan fissür örtücü ( fissure Sealant) fluorid ile birlikte kullanııdığında, diş çürüğünü engelleyen önemli bir koruyucu önlemdir … birlikte kullanımları hemen hemen  tüm çocuklarda diş çürüklerini ortadan kaldırıcı etki yaratır." 

1. What are fissure sealants?
2. When should a tooth be sealed?
3. Which teeth should be sealed?
 


1. Fissür örtücü (fissure Sealant) nedir?
♦ Fissür örtücüler (Fissure sealants) dişlerin çiğneme yüzeylerine uygulanarak çürümeyi önlemeye yarayan plastik yapılı kimyasal bileşiklerdir.

Fluoridler düz yüzeylerde oluşan çürükleri önlemede etkilidir. Fissür örtücüler çukur ve çatlaklarda  oluşan çürükleri önlemede etkilidir.


2. Fissür örtücü ne zaman uygulanmalıdır?
♦ Diş sürdükten kısa bir süre sonra fissür örtücü uygulanmalıdır.

♦ Fissür örtücüler, ağız bakımı programınızın bir parçası olarak dişhekiminiz tarafından her altı ayda bir kontrol edilmelidir.
♦ Fissür örtücüler gerektiğinde yenilenebilir veya onarılabilir.
 


3. Fissür örtücü hangi dişlere uygulanmalıdır?
♦ Daimi azı dişleri genellikle kaplanması gereken dişlerdir
♦ Çukur ve fissürlerin bulunduğu küçük azı dişleri de fissür örtücüler ile tedavi edilmelidir.
♦ Okul yaşındaki çocuklarda görülen çürüklerin %90’ını azı dişlerinin çiğneme yüzeyinde yer alan çukur ve fissürlerİnde oluşmaktadır.  En yüksek risk grubundaki dişler, birinci ve ikinci kalıcı azı dişleridir. 
♦ Süt dişleri genellikle bu yöntem kullanılarak tedavi edilmezler ancak süt dişlerinde çok çürük görülmesi, çocuğun diş çürümesine meyilli olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle kalıcı dişleri çıktıktan hemen sonra fissür örtücü uygulanmalıdır.