MALATYA 1. BİLİMSEL KONGRESİ

Malatya Dişhekimleri Odası 1. Bilimsel Kongresi’ne “İleri Cerrahi Teknikler” konulu bir sunumla katıldım.
Tarihte olduğu gibi günümüzde de medeniyetleri buluşturan yurdumuzun önemli kavşak noktalarından birinde bulunan  Malatya bu özelliği ile tarihin her döneminde  dikkatleri  üzerine çekmiş bir il..

Malatya, eski çağlardan beri Anadolu ve Ortadoğu'nun geçit veren kavşak noktasında.  Doğuda en eski ulaşım yolu; Malatya-Sivas üzerinden Erzurum'a, oradan da Kafkasya'ya uzanan yoldur. Öte yandan Güneydoğu'ya, Malatya ve Diyarbakır üzerinden Mezopotamya'ya uzanan yol önemli. Malatya'dan doğuya doğru Murat, Karasu Van Gölü diğer tabii bir önemli yol.  Diğer önemli bir yol ise Güneyden gelip Malatya'da düğümlenen Malatya - Kahramanmaraş arasında Torosların çok kesif göründükleri bir sahada, akış yönleri farklı vadilerin takip ettiği tabii bir koridor boyunca uzanmakta.

Belirtilen yollar, Malatya'da birleşerek kuzeyde Kafkasya'ya, güneyde Çukurova, Mezopotamya ve Suriye'ye, batıda Ege sahillerine, doğuda İran ve uzak doğuya kadar uzanmakta.

MALATYA  1. BİLİMSEL KONGRESİ
MALATYA  1. BİLİMSEL KONGRESİ
MALATYA  1. BİLİMSEL KONGRESİ
MALATYA  1. BİLİMSEL KONGRESİ