Alfabetik Sözlük

1. Diş ağrısı
  2. Diş ağrısına ne sebep olur? 
  3. Çürük nasıl ağrı yapar?
  4. Dişeti hastalıkları, diş ağrısına nasıl neden olur?
  5. Hangi dişin ağrıya sebep olduğunu anlamak neden zordur?
  6. Diş neden sıcak ve soğuğa, şekerli yiyecek ve içeceklere karşı hassas hale gelir?
  7. Çürük nasıl şiddetli ve acı veren bir ağrıya neden olabilir?
  8. Şiddetli, zonklar tarzında saatlerce süren ağrıya neler sebep olur?
  9. Diş ağrısı, kötü ağız kokusu ve ağızda buruk bir tat karışımına niye neden olur?
10. Bazen dişin çekilmesinden birkaç gün sonra yeniden başlayan şiddetli ağrının sebebi nedir?
11. Yeni dolgu yapılmış dişte hassasiyet neden devam eder?
12. Dişlerin arasına sıkışan yemek artıkları neden ağrı yapar?
13. Gömülü dişler neden ağrıya neden olur?
14. Soğuk algınlığı diş ağrısına neden olabilir mi?
15. Dişin maruz kaldığı kazalarda ne tür ağrılar görülebilir?
16. Dişteki kırık neden ağrıya neden olur?
17. Yüz ağrısı aynı zamanda nasıl diş ağrısına neden olabilir?
18. Diş ağrısı kontrolü
 


" Yüz ağrısı, yaşam kalitesinin bozulmasının önemli bir nedenidir. Ağrı, geceleri uyuyamama, depresyon ve birçok olumsuz sosyal sonuçları beraberinde getirir. Hemen hemen herkes, dişlerin veya ağız dokularının neden olduğu şiddetli ağrıyı bilir.

 

1. Diş ağrısı:
Diş ağrısı dişin içinde veya etrafındaki dokulardaki ağrıdır, var olan bir problemin işaretçisidir.
 


2. Diş ağrısına ne sebep olur? 
♦ Diş ağrısı en çok dişteki çürük nedeniyle olur. Diğer nedenler:

 • Dişeti hastalığı
 • Travma veya yaralanma 
 • Dry socket (diş çekiminin ardından enfeksiyon)
 • Sıkışık dişler 
 • Malokkülozyon 
 • Diş aşınması 
 • Sinüzit
 • Nevralji (Neuralgia)
 • Kırılmış diş

 


3. Çürük nasıl ağrı yapar?
♦ Çürük, diş yapısını eriterek dişlere zarar verir. Dişin sadece mine tabakasının zarar görmesi halinde, mine tabakasında sinirler olmadığından ağrı genellikle hissedilmez. Ancak, çürük mine tabakasının altındaki duyarlı dentin tabakasına doğru yayıldığında, sinirler sıcak ve soğuğa, şekerli yiyecek ve içeceklere karşı ağrı ile tepki verirler. 
♦ Çürük, dişin daha derin tabakalarına nüfuz ettiğinde ağrının şiddeti artar.
Ağrı;

 • aralıklıdan sürekliye
 • hafif, sinsi, acıyan veya beyni kemiren türden veya zonklayan halden keskin, aşırı, sert ve dayanılmaz bir hale kadar bir çok çeşitte olabilir.


 

4. Dişeti hastalıkları, diş ağrısına nasıl neden olur?
♦ Dişeti hastalıkları aşağıda belirtilen bir dizi olay nedeniyle diş ağrısına neden olabilir.

 • Dişeti hastalıkları nedeniyle dişetinin dişle olan bağlantısı bozulur.
 • Yemek artıkları ve bakteriler diş ve diş eti arasındaki boşluklarda birikebilir.
 • Bir periodontal cep bu boşlukta oluşmaya başlar.
 • Derin ve enfekte olmuş periodontal cep dişin yanında bir apsenin şekillenmesine neden olabilir.
 • Ağrı şiddetli ve uzun süreli olabilir.
 • Dişin etrafındaki bölge şiş ve enfekte olduğundan çiğneme ağrılı olabilir.
 • Apse patladığında geçici bir rahatlama yaşanacaktır ancak apse yeniden oluşacaktır.

♦ Bu durum sadece dişhekiminiz tarafından tedavi edilebilir.
Apseyi açarak ve antibiyotik kullanarak apse içeriği kurutulur. Bu işlem sadece apse odağına yönelik bir ilk müdahaledir. Sonrasında kapsamlı bir periodontal tedavi uygulanmalıdır.

 

 

5. Hangi dişin ağrıya sebep olduğunu anlamak neden zordur?
♦ Trigeminal sinir, yüz ve çenenin önemli bir siniridir. Tüm dişler yan kollar ile aynı sinire bağlıdır.  Alt çenedeki bir dişin neden olduğu ağrı üst çenede de hissedilebilir. Bu durum yansıyan ağrı olarak adlandırılır ve dişin içindeki çürükten kaynaklanan ağrılarda meydana gelir. 
♦ Çürüğün neden olduğu ağrı, dişin etrafındaki bölgeye yayıldıysa bulmak oldukça kolaydır. Apse bu duruma iyi bir örnektir.
♦ Dişhekiminiz tarafından yapılacak özenli bir muayene ile hangi dişin sorun yarattığı anlaşılacaktır.

6. Diş neden sıcak ve soğuğa, şekerli yiyecek ve içeceklere karşı hassas hale gelir?
♦ Dişin mine tabakasının aksine, altında yer alan dentin tabakasında sinir hücreleri bulunur. 
♦ Dentin tabakası açıkta korunmasız kaldığında sıcak ve soğuğa, şekerli yiyecek ve içeceklere karşı hassasiyet gösterir. Ağrı orta şiddetli olabilir ve nedeni giderildiğinde hemen kaybolur.
♦ Dentin tabakası diş çürüğünün erken aşamalarında görünür hale gelir.
♦ Dentin tabakası aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak da görünür hale gelebilir: 

 • Abrazyon (aşınma):  Bu durum diş-dişeti çizgisinin çok sert fırçalanması sonucu mine tabakasının aşınmasıyla ortaya çıkar. Kök içindeki dentin tabakası da bu şekilde açığa çıkar. Kök yüzeyini kaplayan sement tabakası kolaylıkla aşınabilir. 
 • Erozyon: Mide asitlerinin ağıza ulaşarak mine ve dentin tabakalarını aşındırmaları sonucu oluşan durumdur.
 • Yıpranma:  Dişlerin gıcırdatılması nedeniyle oluşan aşınmalardır. Dişlerde yaşa bağlı olarak bazı aşınma belirtileri görülmesi normaldir. Bruksizm dişlerin normal olmayan gıcırdatılması hareketidir.

♦ Hassasiyet problemi erken aşamalarda dişhekiminizin yapacağı hassasiyet tedavisi ve hassasiyet giderici diş macunları kullanımı ile kontrol altına alınabilir.
Çürüğün neden olduğu hassasiyet çürüğün temizlenmesi ve uygun dolgu maddeleri ile restore edilmesi ile ortadan kalkar.

 

7. Çürük nasıl şiddetli ve acı veren bir ağrıya neden olabilir?
♦ Dişin pulpa bölgesindeki sinir ve kan damarları ilk etkilendiğinde, ağrı aralıklıdır, sıcak ve soğuk yiyecek ve içeceklere karşı ağrının şiddeti artar.
♦ Çürük pulpa içinde daha fazla ilerledikçe ağrı da çok ağır,  zonklayan ve sürekli bir hal alabilir.
♦ Ağrı nöbeti zaman zaman tutar, uzandığınızda özellikle uyku sırasında ağrı nedeniyle uyanmak dişin sinirinin çürükten etkilendiğini gösteren en önemli bulgudur.

 

8. Şiddetli, zonklar tarzında saatlerce süren ağrıya neler sebep olur?
♦ Apse genellikle şiddetli, zonklayan tarzda ağrıya neden olur. Erken veya tamamen ilerlemiş aşamada olabilir:

 • Ağrı, pulpanın çürük tarafından tahrip edildiğini gösterir.
 • Şiddetli ağrı tetiklenerek saatlerce sürebilir. 
 • Ölü dokuda, sıcak yiyecek ve içeceklere tepki veren gazlar oluşur. 
 • Çürüğe bağlı oluşan apse diş kökünün ucunda oluşacaktır ve kök ucunun dişeti yüzeyindeki iz düşümünde şişlik oluşturabilir. 
 • Bu durum kendinizi iyi hissetmemenize ve ateşinizin çıkmasına da neden olabilir. 

♦ Bu durumun tedavisi için ya dişin pulpa odası açılarak iltihabın dışarı akması sağlanır ya da apse odağına apsenin dişetinde oluşturduğu şişlikten girilerek iltihabın dışarı akması sağlanır. Ağrı hemen kesilir ancak diş kökünün etrafındaki bölge enfekte olduğundan diş hassasiyetini korur. Çözüm; kanal tedavisini takip eden dolgu veya kuron işlemidir.
 


9. Diş ağrısı, kötü ağız kokusu ve ağızda buruk bir tat karışımına niye neden olur?
♦ Semptomların bu kombinasyonu, apsenin ağız içinde patlamış olduğunu gösterir. Ağızdaki buruk tadın ve kötü nefes kokusunun sebebi irindir.
♦ Dişteki hassasiyet devam eder ve çiğnerken çok ağrılı olabilir.
♦ Apsenin içindeki irinin patlaması sonucu ağrı ve şişlik azalır ancak tedavi hemen yapılmalıdır.
 


10. Bazen dişin çekilmesinden birkaç gün sonra yeniden başlayan şiddetli ağrının sebebi nedir?
♦ Diş çekiminden sonra diş oyuğu enfekte olabilir. Bu durum "Alveloit - Dry Socket" olarak adlandırılır.
♦ Diş oyuğundaki enfeksiyon, diş çekiminden önce yaşanan diş ağrısından daha şiddetli bir ağrıya neden olabilir.
♦ Ağrı sürekli, keskin ve ağrı kesiciler ile zor kontrol altına alınabilen bir şiddettedir.
♦ Bu, acil bir durumdur ve tedavi ertelenmemelidir. 


Dry Socket
 


11. Yeni dolgu yapılmış dişte hassasiyet neden devam eder?
♦ Diş dolgu yapıldıktan sonraki hafta hatta daha uzun bir süre hassasiyetini koruyabilir. 

 • Bu durum diş çürüğü pulpa bölgesi yakınına yayıldığında olabilir.
 • Pulpa odası yakınındaki dentin çok hassastır.
 • Dolgu işlemi tamamlandıktan sonra dentinin koruyucu tabakasının yerleşmesi için zaman gerekir. Bu, sıcaklık değişimlerine karşı yalıtım sağlayacak ve hassasiyeti azaltacaktır.
 • Dişin pulpasına yakın, derin dolgularda da hassasiyet zaman zaman olabilir. Hassasiyet süresi burada belirleyicidir. Kısa, 5-10 saniyelik ani hassasiyetler bu tip dolgularda fizyolojik kabul edilir. Zaman içinde bu hassasiyet ortadan kalkacaktır. Uzun süren, şiddeti azalmayan ve kendini hissettiren hassasiyetler dişin sinirinin etkilendiğini gösterebilir. Bu durumda hekiminize başvurmanızda fayda vardır.    

 


12. Dişlerin arasına sıkışan yemek artıkları neden ağrı yapar?
♦ Ideal olan, dişin ön ve arkasındaki dişler ile sıkı temas halinde olmasıdır.
Bu durum çiğneme esnasında yemeklerin dişler arasında birikmesini önler. 
♦ Bu normal işleyiş bozulduğunda dişler arasında küçük boşluklar oluşabilir.

 • Yemek artıkları dişler arasındaki bu boşluklara ve diş dişetinearasına doğru itilir.
 • Bu durum, irritasyona sebep olur ve dişetleri iltihaplanır, şişer, kırmızı ve ağrılı hale gelir.
 • Bu iltihaplanma dişin etrafındaki diğer bölgelere de yayılabilir ve dişin çiğneme esnasında duyarlı hale gelmesine neden olabilir.

♦ Diş fırçalama, diş ipi, kürdan veya ara yüz fırçalarının kullanımı problemi kontrol altında tutmaya yardım edecektir. Ancak mevcut durumun düzeltilmesi için dişhekiminiz tarafından durumun değerlendirilmesi gerekir.
 

See Cleaning Between the Teeth
 


13. Gömülü dişler neden ağrıya neden olur?
♦ Kısmen gömülü veya kısmen çıkmış yirmi yaş dişinin ( 3.azı dişi, akıl dişi ) üstünde büyük olasılıkla bir dişeti parçası kapşon gibi bulunur.  
♦ Yemek artıkları bu kapşonun altına yerleşerek dişin kuronu etrafında çok ağrılı olabilecek bir iltihaplanmaya neden olur.
♦ Tümüyle gömülü yirmi yaş dişleri çene kemiği içinde yer alan sinirlere baskı yaparak ağrıya neden olabileceği gibi, yirmi ya dişinin komşuluğundaki diş sürmesini engellediği için sürmesinin yarattığı dişteki hareketlilik dirençle karşılacağı için benzeri ağrıya yol açabilir.

See Impacted Teeth

 

14. Soğuk algınlığı diş ağrısına neden olabilir mi?
♦ Özellikle üst çene arka bölgede yer alan dişlerin üzerindeki kemik içinde doğal boşluklar vardır. Bunlardan en önemlisi sinüs boşluklarıdır. Üst dişlerden bazılarının kökleri sinüslere çok yakın olabileceği gibi bazen de sinüsün içinde de yer alabilir. 
♦ Dişlere, çenelere ve yüzün büyük kısmını besleyen sinirler, trigeminal sinir olarak adlandırılan tek bir  sinirin kolları tarafından sağlanır. 
♦ Sinüsler soğuk algınlığı sırasında genellikle enfekte olur ve sinüzit, üst dişlerde ağrı ve rahatsızlık oluşmasına neden olur. 
♦ Sinüzit tedavi edildiğinde dişte oluşan ağrı da geçecektir.

 

 

15. Dişin maruz kaldığı kazalarda ne tür ağrılar görülebilir?
♦ Kazalar özellikle ön dişlerin zarar görmesine neden olabilir.  Ağrının şiddeti oluşan zararın derecesine ve yapısına bağlıdır.
♦ Dişin büyük bir kısmının kırılması durumunda sinir ve kan damarları açıkta kalacaktır, ki bu durum oldukça ağrılıdır. Dişin restorasyonu ve kanal tedavisi uygulanması gerekecektir. 
♦ Dişte bir bozulma olmadığı ancak çeneye doğru zorlandığı durumda dişin kök ucundaki sinirleri ve kan damarları hasar görebilir. Aşağıdaki belirtiler görülecektir:  

 • En hafif bir baskıda diş çok hassas hale gelecektir. 
 • Diş sallanabilir. 
 • Dişhekiminiz dişinizi dikkatli bir şekilde muayene ederek, oluşan zararın boyutunu belirleyecek ve uygun tedavi şekline karar verecektir.


See Injury to Teeth

16. Dişteki kırık neden ağrıya neden olur?
♦ Büyük kısmı dolgu yapılmış dişte kırık veya çatlak oluşabilir. Bu durum pulpa odasına kadar devam eder ise çiğnerken ve sıcak / soğuğa karşı ağrı oluşabilir.
♦ Net olmayan kırık hatları, çatlaklar radyografik görüntülerde de bulgu vermez. Bu nedenle ağrıya neden olan etkeni bulmak genellikle zordur.

 

17. Yüz ağrısı aynı zamanda nasıl diş ağrısına neden olabilir?
♦ Nevralji, değişik şiddetteki ağrıların yüzü etkilediği bir durumdur.
♦ Yüz ve dişler aynı sinir kaynağını paylaştıklarından yüzdeki ağrı dişlerde dolaylı ağrı yaratabilir.
♦ Sorunun nedenini bulmak genellikle zor olmasına rağmen, neyse ki çok sık karşılaşılan bir durum değildir. 

18. Diş ağrısı kontrolü:
♦ Analjezik ilaçlar veya ağrı kesiciler, ağrıyı azaltmak veya gidermek için kullanılır.
♦ İçeriklerinde tek veya bir çok maddeyi bulundurabilirler.
♦ Bunlar: aspirin, ibuprofen, acetaminophen (içinde  Paracetamol and Tylenol bulunmakta), kodein ve morfin.
♦ Bazı ağrı kesiciler sadece reçete ile satılmakta olmasına rağmen birçoğu eczanelerden alınabilir.
♦ Grup olarak bu ilaçların ağrı kesici, ateş düşürücü ve iltihap önleyici özellikleri bulunmaktadır.