Alfabetik Sözlük

♦ Dentin
 

  • Diş minesinin altında yer alan ve dişin ana kitlesini oluşturan dokudur. 
  • Kuron kısmında mine tabakası, kök kısmında sement ile kaplıdır.
  • Dentin kuron ve kökte yer alan sinir ve kan damarlarını (pulpa) çevreler ve korur.
  • Dentin, daha dazla dentinin oluşabilmesi ve ağrıyı bildirebilmesi için canlı, yani yaşamsal bir dokudur. 

                     # Koruyucu ikincil bir dentin tabakası pulpanın üzerine konulabilir.
                     # Bu durum, dentin tabakası açığa çıktığında çürük, aşınma, abrasyon, erozyon veya diş kırıklarına karşı tepki olarak oluşur.
                     # Dentin yukarıda belirtilen nedenlerle açığa çıktığında, diş sıcaklık değişikliklerine hassas hale gelir ve ağrı oluşur.