Alfabetik Sözlük

Endodontist:
♦ Endodonti veya kanal tedavisi  konularında uzmanlaşmış  dişhekimine; endodontist denir.