Alfabetik Sözlük

♦ Fissür örtücüler (Fissure sealants) dişlerin çiğneme yüzeylerine uygulanarak çürümeyi önlemeye yarayan plastik yapılı kimyasal bileşiklerdir.

  • Arka grup dişlerin (küçükazı ve azı dişlerinin) üst yüzeylerinde yer alan çukur ve fissürler mikroorganizmaların ürediği alanlardır. Bu çiğneme yüzeylerine fissür örtücü uygulaması çürük oluşmasını etkin bir şekilde önler. 
  • Fluoridler düz yüzeylerde oluşan çürükleri önlemede etkilidir. Fissür örtücüler çukur ve çatlaklarda  oluşan çürükleri önlemede etkilidir.
  •  Fissür örtücü, çiğneme yüzeylerinde yer alan çukur ve çatlakların üzerini kaplayarak bu girintili alanlara  plak ve yemek artıklarının birikmesini önler. Bu kalkan görevi diş çürümelerini azaltır.
  • Fissür örtücü diş hekimi tarafından temizlenmiş ve kurutulmuş diş yüzeylerine uygulanır ve kimyasal bağlanma etkisiyle dişe tutunur. 
  • Tamamen acısız ve çabuk bir uygulama olduğundan lokal anestezi gerektirmez. 
  • Fissür örtücüler diş rengine yakın renktedir, kolay fark edilmezler. Ancak kontrol edilebilmeleri için daha opak renkte olmaları tercih edilir.
  • Örtücülerin dayanıklılığı üzerine yapılan çalışmalar, çok uzun yıllar boyunca dişleri koruduklarını göstermiştir.
     


2. Fissür örtücü ne zaman uygulanmalıdır?

♦ Diş sürdükten kısa bir süre sonra fissür örtücü uygulanmalıdır.
            • Yeni çıkmaya başlayan bir dişin minesi tam anlamıyla sertleşmemiştir ve çürümeye elverişlidir.
            • Fisssür örtücü ile ne kadar kısa sürede kaplanırsa o kadar iyidir.

♦ Fissür örtücüler, ağız bakımı programınızın bir parçası olarak dişhekiminiz tarafından her altı ayda bir kontrol edilmelidir.

♦Fissür örtücüler gerektiğinde yenilenebilir veya onarılabilir.
 


3. Fissür örtücü hangi dişlere uygulanmalıdır?

Daimi azı dişleri genellikle kaplanması gereken dişlerdir

♦ Çukur ve fissürlerin bulunduğu küçük azı dişleri de fissür örtücüler ile tedavi edilmelidir.

♦ Okul yaşındaki çocuklarda görülen çürüklerin %90’ı azı dişlerin çiğneme yüzeyinde yer alan çukur ve fissürlerinde oluşmaktadır.  En yüksek risk grubundaki dişler, birinci ve ikinci kalıcı azı dişleridir.

♦ Süt dişleri genellikle bu yöntem kullanılarak tedavi edilmezler ancak süt dişlerinde çok çürük görülmesi, çocuğun diş çürümesine meyilli olduğunun bir göstergesidir. Bu nedenle kalıcı dişleri çıktıktan hemen sonra fissür örtücü uygulanmalıdır.