Alfabetik Sözlük

Azı dişlerinin yüzeyinde yer alan girinti çıkıntılar.