Alfabetik Sözlük

♦ Kuron
Dişeti üzerinde yer alan, dişin görünen kısmına verilen isimdir.
Mine, dentin ve pulpa’dan oluşur.
Dişlerin görünümü şekil ve büyüklük bakımından çeşitlilik gösterir.

  • Ön kesici dişlerin, kesici bir alet gibi keskin kenarı vardır. 
  • Köpek dişleri, kesici dişler ile küçük azı dişleri arasında yer alan uzun, sivri uçlu dişlerdir.
  • Küçük azı ve azı dişleri daha enlidir ve “tüberkül” dediğimiz çıkıntılı kısımları vardır. Tüberkül, dişin çiğneme yüzeyinde yer alan kabarık tümsek bölgeleridir.
  • Küçük azı ve azı dişlerde yer alan geniş tümseklerin varlığı,  azı dişlerini ön dişlerden ayıran temel ayırıcı özelliktir. 
  • Küçük azı dişleri iki tüberküllüdür.
  • Azı dişlerinin dört veya daha fazla tüberkülü bulunmaktadır.
  • Alt daimi kesici dişler, tırtıklı kenarı andıran üç küçük yükselti ile çıkar. Bu yükseltiler kullanımla yok olur ve dişler düz kenarlı hale gelir. 
  • Üst dört daimi kesici dişler, üç küçük yükselti ile çıkabilir. Bu yükseltiler alt dişlerde görülenlerden daha az belirgindir. Bu yükseltiler de kullanımla yok olur ve düz kenarlı bir form alır.