Alfabetik Sözlük

Kanal Tedavisi:
♦ Kanal tedavisi pulpası iltihaplanan veya zarar görmüş dişlerin ağızda tutulup, sağlığına kavuşturulması için yapılan bir tedavidir.
♦ Dişin iç kısmında damar ve sinirlerden oluşan pulpa adı verilen ve dişin beslenmesini sağlayan doku bulunmaktadır.
♦ Kanal tedavisi ile enfekte olmuş sinir ve damarlar, pulpa odasından ve diş kökleri içindeki kanallardan çıkarılır.
♦ Bu uygulamaya, dişhekimliğinde,  endodontik tedavi veya kanal tedavisi adı verilir.

Kanal tedavisi öncesi RVG                                 Kanal tedavisi sonrası RVG