Alfabetik Sözlük

♦ Mine
 

  • Dişin ve aynı zamanda insan vücudunun en sert dokusudur. Diş minesi, dişin açıkta kalan kısmını kaplayan sert, beyaz renkte ve koruyucu bir diş yapısıdır.
  • Küçük azı ve azı dişlerde yükselti, yarık ve çukur olarak şekillenir. 
  • Vücuttaki en sert dokudur ve minede sinir bulunmaz.
  • Sadece minenin çatlaması veya zarar görmesi ağrılı olmayacaktır.
  • Mine tabakasında kan damaları da yer almaz. Bu nedenle çatlamış bir diş aynen eskisi gibi kalır. Mine, kemik veya dentin gibi kendini yenileyemez. 

Mine; dişin en dış tabakası olup, dişe şeffaflığını verir. Mine doğada elmastan sonraki en sert maddedir ve hidroksi apatitten oluşur. Minenin yüzde doksanaltısı mineralden geri kalanı ise su ve organik maddeden oluşur. Minenin normal rengi açık sarıdan grimsi beyaza kadar çeşitlilik gösterir. Minenin altında dentin bulunmayan dişin uç kısımlarında renk bazen hafif bir mavi tona dönebilir. Mine yarısaydam olduğu için, dentinin rengi ve mine altındaki herhangi bir dolgu maddesi bir dişin fiziksel görünümünü güçlü bir şekilde etkiler.