Alfabetik Sözlük

  • Amalgam dolgular:
     
  • Amalgam, bir alaşımdır  yani  iki veya daha fazla metalin bileşimi olabilir.
  • Amalgam dolgular (gümüş dolgular) civa, toz gümüş ve kalay bileşiminden oluşur. Dolgu yaparken ana kural olarak iyi bir kavite (oyuk) hazırlanır ve yapılan dolguyla dişe çürümeden önceki doğal biçimi tekrar verilmeye çalışılır.
  • Gümüş dolgular 24 saat içinde sertleşerek işlev görecek hale gelirler. (amalgam dolgu yapılan dişin üzerinde ilk 24 saat boyunca çiğneme işlemi yapılmamalıdır.)
  • Amalgam dolgular zaman içinde üzerlerine gelen kuvvetler ve metal yorgunluğu nedeniyle kırılabilirler.  Bu durumda koruma özelliklerini kaybederek altlarındaki dişte çürüğün gelişmesine engel olamazlar.
  • Amalgam dolgular metal alaşımı olmaları nedeniyle, sıcakta ve soğukta genişler ya da daralır. Bu durum sonunda dişin çatlamasına neden olabilir ve bunu düzeltmek için bir kuron gerekebilir.
  • Amalgam dolgularda kullanılan ve toksik bir ağır metal olan civa nedeniyle, amalgam dolguların  “civa zehirlenmesi” yapabilirliği ile ilgili tartışmalar devam etmektedir ve kullanımları artık neredeyse sona ermiştir. Buna rağmen amalgam dolgular, bazı ülkelerde ve bazı bölgelerde hala olarak kullanılmaktadır.  Amalgam dolguların yerini geliştirilen modern  “kompozit” dolgular almıştır.

    Resim 1                                                                         Resim 2 (yıpranmış)

 

Resim 1-2:  Amalgam dolgular