Alfabetik Sözlük

Periodontal Hastalıklar:

Periodontal hastalıklar dişeti iltihabı (gingivitis) ile başlar. Yani gingivitis, periodontal hastalığın erken dönemidir. Bu dönemde dişetleri kanamalı, kırmızı ve hacim olarak büyümüştür. Erken dönemde çok fazla rahatsızlık vermeyebilir. Tedavi edilmezse hastalık periodontitise ilerleyerek dişeti ve dişleri destekleyen alveol kemiğinde geriye dönüşsüz hasar oluşturabilir. ( Resim 1)Anchor


Resim 1: Gingivitis,  tedavi öncesi- tedavi sonrası

 


Periodontitis periodontal hastalıkların daha ilerlemiş bir safhasıdır. Dişleri destekleyen diğer dokularla birlikte alveol kemiğinde de hasar oluşur. Diş - dişeti arasında "periodontal cep" oluşur. Periodontal cep varlığı enfeksiyonun yerleşimini ve hastalığın ilerlemesini kolaylaştırır. Hastalık ilerledikçe dişler sallanmaya başlar, hatta çekime gidebilir. (Resim 2)


Resim 2: Periodontitis, tedavi öncesi- tedavi sonrası


Periodontal dokuları ilgilendiren hastalıklar şu ana başlıklar altında toplanabilir:

1. Dişeti Hastalıkları (Gingivitis)

Resim 3: Diştaşları ve marginal gingivitis            Resim 4: Dişeti apsesi 

2. Kronik Peridontitis
3. Agresif Periodontitis
4. Sistemik Hastalıklarla Birlikteki Periodontitis
5. Nekrotizan Periodontal Hastalıklar
6. Apseler (Resim 4)

 

Resim 4: Dişeti apsesi


7. Endodontik Lezyonlarla Birlikteki Periodontitis
8. Gelişimsel veya Kazanılmış Deformite ve Durumlar