Alfabetik Sözlük

Alveol kemiği ile dişin kök yüzeyi arasında, liflerden oluşan fibroelastik doku