Yetişkin Bilgi Merkezi

Daimi Dişlerin Sürmesi


  1. Diş sürmesi ne demektir?
  2. Bebek dişin altındaki çene kemiğinde neler olur?
  3. Bebek dişlerin değişmesi - Karışık dişlenme aşaması nedir?
  4. 20 adet bebek dişinin bulunduğu çeneye, 32 adet daimi diş nasıl sığar?
  5. Diş kalabalıklığı ne demektir?
  6. Kalabalık dişlerin nedeni nedir?
  7. Dişlerin kalabalıklaşması önlenebilir mi?
  8. Kalabalık dişler nasıl düzeltilebilir?
  9. Sürmekte olan dişlerin son pozisyonlarını ne etkiler?

 

1. Diş sürmesi ne demektir?
Dişler çene kemiğinin içinde oluşur ve kemiği ve üstünü kaplayan dişetini geçerek ağzın içine doğru büyümek zorundadırlar. Bu süreç diş sürmesi olarak adlandırılır. 

 
 
2. Bebek dişin altındaki çene kemiğinde neler olur?
♦ Daimi diş, bebek dişin altında büyümeye başlar.

3. Bebek dişlerinin değişmesi - Karışık dişlenme aşaması nedir?
♦ Altı yaşından itibaren kalıcı dişler sürmeye başlar ve 13 yaşına gelindiğinde tüm süt dişlerin yerini daimi dişler almıştır.


 

4. 20 adet bebek dişinin bulunduğu çeneye, 32 adet daimi diş nasıl sığar?
Yüz kemikleri diş gelişimi döneminde büyür.


5. Çapraşık dişler 
♦ Dişlerin normal hizaları dışında bir yerde grup halinde kalabalıklaşmaları,  çarpık veya düzensiz olmalarına neden olur.
♦ Bu durum ön veya arka dişleri etkileyebilir.
♦ Çapraşıklık yüzün görünümünü ve gülüşü bozabilir.

 


6. Kalabalık dişlerin nedeni nedir?
♦ Dişin uyumsuzluğu ve çene büyüklüğü dişlerin kendilerine ayrılan alana fazla büyük oldukları anlamına gelebilir.
♦ Daimi dişler yerlerine henüz sürme aşamasına gelmeden, süt dişler zamanından çok önce kaybedilirse yer boş kalır. 
♦ Komşu diş bu boşluğa doğru kayabilir ve yeni sürmekte olan daimi dişin yolu üzerinde bir engel oluşturabilir. Bu nedenle daimi diş normal pozisyonunun dışında kalarak gelişmeye zorlanabilir.
♦ Normal sayıya ek olarak ilave dişlerin gelişimi de ağız içinde kalabalıklaşmaya neden olabilir.

       

         üst çenede yer alan diş kalabalıklaşması


7. Dişlerin kalabalıklaşması önlenebilir mi?
♦ Dişlerin kalabalıklaşması gelişimleri için ağızda yeterli yer olmaması halinde oluşur. Süt dişinin erken kaybı nedeniyle diş kalabalıklaşmasının oluşmaması için, süt dişlerinin daimi dişler sürene kadar yerlerinde kalmaları çok önemlidir. 
♦ Dişlerin kalabalıklaşması ile ilgili bazı koruyucu önlem ve düşünceler aşağıda belirtilmiştir:  

Çocuklarda Ortodontik tedaviye bakınız.

 

8. Çapraşık dişler nasıl düzeltilebilir?
♦ Dişlerin çekimi ile geri kalan dişlerin rahatlatılabileceği alan yaratılabilir.
♦ Ortodontik  tedavi ile çapraşık diş sorunlarının büyük çoğunluğu düzeltilir.
 


9. Sürmekte olan  dişlerin son pozisyonlarını ne etkiler?
♦ Dişin son pozisyonu dil, dudak ve yanakların etkileşimi ile belirlenir. 

♦ Diğer etkileyen unsurlar parmak emme ve dilin devamlı o bölgede olmasıdır: