Yetişkin Bilgi Merkezi

Kuronlar:


1. Kuronlar hakkında,
2. Kuronun hazırlanma ve yapılış aşamaları
3. Kuronlar hangi malzemelerden yapılır?
4. Daimi kuron takılana kadar yontularak hazırlanan dişte hassasiyet olur mu?
5. Kuron ağrılı veya rahatsız edici bir işlem midir?
6. Kuronlar iyi bir görünüm sağlar mı?
7. Kuronlar doğal dişin işlevlerini( ısırmak, çiğnemek) ne kadar iyi yerine getirir?
8. Kuronlar ne kadar başarılıdır?
9. Diş laboratuarının-teknisyeninin rolü nedir?
 


1. Kuronlar hakkında:
♦ Kuron kaplama, dişin doğal kuron tabakasının tamamının veya bir kısmının yerine geçen veya üzerini kaplayan restorasyonlara verilen addır. “Kuron” veya “kaplama” olarak ta adlandırılır.
♦ Dişin ağızda görünen kısmına kuron denir ve bu yapı diş etinin altında,  çene kemiğinin içinde yer alan diş kökünün ağız içindeki uzantısıdırr.
♦ Dişin doğal kuronunun önemli  bir  miktarı zarar gördüğünde, dişi restore etmek için kuron kullanılır.
♦ Kuron aynı zamanda köprü restorasyonlarını desteklemek için “sağlıklı”  dişe de  yapılabilir  veya estetik amaçla  uygulanır.
♦ Dişteki renklenmeler veya görünüş bozukluklarınn düzeltilmesi için de yani estetik amaçla da kuron kullanılır ayrıca kuron, komşu dişlerle renk, şekil ve orantı açısından uyum sağlamak için kullanılabilir.
♦ Diş diş hekimi tarafından klinikte hazırlanır; alınan ölçü laboratuara gönderilerek kuron yapılır.
 


2. Kuronun hazırlanma ve yapılış aşamaları:
♦ Diş hekimi dişi yontar ve tüm çürükleri temizler. Dişe özel bir şekil verilir, dişeti  birleşimi seviyesine çepeçevre basamak hazırlanır. Dişe şekil verilirken, sağlamlık, estetik sonuç, kuronun rahat yerleştirilmesi ve iyi yapışması gibi özellikleri taşıması sağlanır.
♦ Çürükleri tedavi edilip küçültülen diş veya dişlerin ölçüsü silikon veya polieter ölçü materyali kullanılarak alınır ve kuron hazırlanması için laboratuara gönderilir.  


♦ Esas kuron tamamlanana kadar dişi korumak üzere klinikte hazırlanan geçici kuronlar dişinizin üzerine yerleştirilir.
♦ Kuron’un tamamlanabilmesi için birkaç kez ağızda prova ve uyumlama yapılması gerekebilir. Laboratuarda  hazırlanan kuron klinilte kontrol edilir,  geçici kuron çıkarılır ve daimi kuron dişin üzerine yerleştirilerek tam olarak uyum sağlayıp sağlamadığı, rengi ve şekli kontrol edilir. Herşey uygun ise kuron dişe yapıştırılır.
♦ Kuron kaplama; ağızdaki bir köprünün parçası olacak şekilde  dayanak dişlere veya dişin daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlamak amacıyla sağlıklı dişlere de uygulanabilir.
 


3. Kuronlar hangi malzemelerden yapılır?

     porselen kuron örneği: tedavi öncesi            porselen kuron örneği: tedavi sonrası


♦ Kuronlar, porselen, altın veya dental alaşımlardan yapılabilir.
♦ Kuronun daha güçlü olmasına gerek duyulduğunda ve iyi bir görünüm istenildiğinde genellikle metal (dental alaşım) alt yapı kullanılarak, üzerine porselen kaplanır. (Resim 1 )Bu yöntem sağlamlık ve yeterli estetik kazandırır, ancak doğal dişin  şeffaflığını tam olarak yansıtamaz. Daha yüksek estetik gereksinimler olduğunda, örneğin ön dişlerde metal altyapısız porselen türleri (Resim 2 ) veya zirkonyum altyapılı porselen kuron uygulamaları yapılır.
♦ Geçici kuronlar akrilik malzemeden yapılır.

    Resim 1: Altyapısında metal destek olan porselen kuronlar

 

 

      Resim 2: Altyapısında metal destek olmayan porselen kuronlar

 

4. Daimi kuron takılana kadar yontularak hazırlanan dişte hassasiyet olur mu?
• Hayır. Yeni kuron yapılana kadar dişhekiminiz, dişinizi korumak için üzerine geçici bir kuron yerleştirecektir. Böylece hem görünüm hem de yemek yeme açısından bir sorun yaşamamanızı sağlayacaktır.
 


5. Kuron ağrılı veya rahatsız edici bir işlem midir?
♦ Dişin hazırlanması ve ölçüsünün alınması sırasında lokal anestezi uygulandığından ağrılı bir işlem değildir.
♦ Tedavi sonrası ağrı kesici nadiren gerekebilir.
♦ Kuron yapıştırıldıktan sonra sıcağa ve soğuğa karşı hassasiyet olabilir ancak bu durum genellikle kısa sürelidir. 
 


6. Kuronlar iyi bir görünüm sağlar mı?
♦ Kuronlar ile dişlerin görünümü ve gülümseme restore edilerek iyileştirilebilir. 
♦ Kuronlar, estetik dişhekimliği tedavisinin bir parçası olarak oldukça sık kullanılırlar.  Kuronlar doğal görünümlü yapılabilir ve komşu dişler ile tam bir uyum sergileyebilirler. 

      Ağzın tedavi öncesi görünümü                              Dişlerin hazırlık aşaması

 

   Geçici kuron kaplama                                                   Daimi dental kuronlar

 


7. Kuronlar doğal dişin işlevlerini( ısırmak, çiğnemek) ne kadar iyi yerine getirir?
♦ Kuronlar ile yemek yeme, doğal diş ile aynı olmalıdır. Porselen kuronlarda yerken biraz özen gösterilmesi gerekebilir.
 


8. Kuronlar ne kadar başarılıdır?
♦ Kuronlar dişlerin restore edilmesinde oldukça başarılıdır.
♦ Kuronlar fonksiyoneldir: Isırma doğal dişlerle yapılmış kadar aynı ve rahattır. 
♦ Estetik görünümlüdürler: Doğal görünürler ve diğer dişlerle büyüklük, renk ve şekil bakımından uyum sağlarlar.
♦ Dayanıklıdırlar: Kırk yıla yakın süre dayandıkları bilinmektedir.
 

 Ağzın tedavi öncesi görünümü                                        Uygun renk seçimi

Tedavi sonrasi dişlerin ve ağzın görünümü

 


9. Diş laboratuarının- teknisyeninin rolü nedir?
♦ Diş teknisyeni kuronun yapılmasında önemli bir görev üstlenir. Dişhekiminin hazırladığı ölçüden bir kuron üretmek deneyim ve beceri gerektirir.  Kuron, renk ve boyut olarak kusursuz olmalıdır.
♦ Dişhekiminin hazırladığı ölçü kullanılarak , dişin veya dişlerin alçı modeli yapılır. Model, diş veya dişlerin tam bir kopyası olduğundan bu yöntem, yontularak hazırlanan dişin tam kopyasının üzerine diş teknisyeninin kuron yapmasına imkanı verir.
♦ Laboratuar da dişhekimi ile aynı gölge/renk seçimlerini kullanarak, kuronun  komşu  dişler ile renk bakımından uyumlu olmasını sağlar.