Yetişkin Bilgi Merkezi

Ağrı Kontrolü


Yüz ağrısı, yaşam kalitesinin bozulmasının önemli bir nedenidir. Ağrı, geceleri uyuyamama, depresyon ve birçok olumsuz sosyal sonuçları beraberinde getirir.”


Ağrınız dişhekiminiz tarafından dört farklı şekilde kontrol altına alınır:
1. Lokal anestezi
2. Bilinç yerinde ise ilaçla sakinleştirme
3. Genel anestezi
4. Analjezik ilaç veya ağrı kesiciler


 
1. Lokal anestezi
Lokal anesteziyi içeren iki yöntem bulunmaktadır:


♦ Enjektör ve derialtı şırıngası yöntemi:

 

♦ Yüksek basınçlı püskürtme yöntemi:

 

 
2. Bilinç yerinde ilaçla sakinleştirme
♦ Dental işlem için duyulan korku ve ağrıyı hafifleten bir yöntemdir.
♦ Bilinç yerindedir.
♦ İki yöntemi bulunmaktadır:


♦ Teneffüs edilen sedasyon

♦ Damara enjekte edilen sedasyon
 

 

 
3. Genel anestezi
♦ Halk dilinde narkoz diye bilinen genel anestezide hasta baygındır. 
♦ Tedavinin özellikle ağrılı veya zor olduğu durumlarda gerekli olabilir
♦ Hastanın korkuyor olması veya hareketlerinin kontrol edememesi durumunda dişhekiminin cerrahi tedaviyi uygulaması imkansız hale geliyor ise genel anestezi bu sorunu çözebilir. 
♦ Genel anestezi sadece hastane ortamında ve özel anestezi uzmanı tarafından uygulanmalıdır. 
 

Genel anestezinin kullanabileceği durumlar:
♦ Dört yaşından küçük çocuklarda ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür. Bu yaş grubunda uygulanabilir,
♦ Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinlerde,
♦ İleri derecede korkusu olan yetişkinlerde,
♦ Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimlerde ( kemik grefti, kemik kisti …) uygulanabilir.
♦ Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan birçok cerrahi işlemin kısa sürede genel anestezi altında yapılmasını isteyenler için genel anestezi uygun bir yöntemdir.
 

 
4. Analjezik ilaç veya ağrı kesiciler
♦ Analjezik ağrı giderici bir maddedir. Ağrıya neden olan diş problemini çözmez ancak ağrıyı hafifletir.
♦ Dental tedavinin öncesinde ve sonrasında ağrıyı hafifletmek için kısa süreli kullanılır.
♦ Bazı dental işlemler tedavi sonrası ağrı ve rahatsızlılar yaratabilir. Ağrı kesiciler tedavinin daha rahat olmasında rol oynarlar. 
♦ Şiddetli dental ağrının ana nedeni dişin hem içindeki hem de etrafındaki sinirlerin ve kan damarlarının iltihaplanmasıdır. Genellikle diş çürümesiyle bağlantılıdır. 
♦ Aspirin, Ibufrofen gibi iltihap giderici ilaçların kullanımı bu tür ağrıda etkilidir. 
♦ En yaygın olarak kullanılan analjezik ilaçlar  Acetaminophen ( Paracetamol veya Tylenol olarak ta bilinirler), Aspirin, Kodein ve  Ibuprofen’dir.
♦ Özellikle de başka ilaçlar da kullanıyor iseniz, analjezik ilaçları sadece doktorunuzun veya dişhekiminizin bilgisi ve onayı dahilinde kullanmanız önerilir.
♦ Çoğu analjezik ilaç reçetesiz olarak satın alınabilmektedir yine de dikkat edilmelidir.
♦ Farklı analjezikler genellikle tek tablet veya kapsül içinde de birleştirilir. 
♦ Kullandığınız ağrı kesici ilaçların içerdiği maddeleri biliniz ve önerilen günlük alım dozunu aşmayınız.

 

Ağrı Kontrolü


"Yüz ağrısı, yaşam kalitesinin bozulmasının önemli bir nedenidir. Ağrı, geceleri uyuyamama, depresyon ve birçok olumsuz sosyal sonuçları beraberinde getirir.”


Ağrınız dişhekiminiz tarafından dört farklı şekilde kontrol altına alınır:
1. Lokal anestezi
2. Bilinç yerinde ise ilaçla sakinleştirme
3. Genel anestezi
4. Analjezik ilaç veya ağrı kesiciler

 1. Lokal anestezi
  Lokal anesteziyi içeren iki yöntem bulunmaktadır:

 ♦ Enjektör ve derialtı şırıngası yöntemi:

♦ Yüksek basınçlı püskürtme yöntemi:

 

 1. Bilinç yerinde ilaçla sakinleştirme
  ♦ Dental işlem için duyulan korku ve ağrıyı hafifleten bir yöntemdir.
  ♦ Bilinç yerindedir.
  ♦ İki yöntemi bulunmaktadır:

 

 

 1. Genel anestezi
  ♦ Halk dilinde narkoz diye bilinen genel anestezide hasta baygındır. 
  ♦ Tedavinin özellikle ağrılı veya zor olduğu durumlarda gerekli olabilir
  ♦ Hastanın korkuyor olması veya hareketlerinin kontrol edememesi durumunda dişhekiminin cerrahi tedaviyi uygulaması imkansız hale geliyor ise genel anestezi bu sorunu çözebilir. 
  ♦Genel anestezi sadece hastane ortamında ve özel anestezi uzmanı tarafından uygulanmalıdır. 

     Genel anestezinin kullanabileceği durumlar:
♦ Dört yaşından küçük çocuklarda ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür. Bu yaş grubunda uygulanabilir,
♦ Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinlerde,
♦ İleri derecede korkusu olan yetişkinlerde,
♦ Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimlerde ( kemik grefti, kemik kisti …) uygulanabilir.
♦ Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan birçok cerrahi işlemin kısa sürede genel anestezi altında yapılmasını isteyenler için genel anestezi uygun bir yöntemdir.
 

 1. Analjezik ilaç veya ağrı kesiciler
  ♦ Analjezik ağrı giderici bir maddedir. Ağrıya neden olan diş problemini çözmez ancak ağrıyı hafifletir.
  ♦ Dental tedavinin öncesinde ve sonrasında ağrıyı hafifletmek için kısa süreli kullanılır.
  ♦ Bazı dental işlemler tedavi sonrası ağrı ve rahatsızlıklar yaratabilir. Ağrı kesiciler tedavinin daha rahat olmasında rol oynarlar. 
  ♦ Şiddetli dental ağrının ana nedeni dişin hem içindeki hem de etrafındaki sinirlerin ve kan damarlarının iltihaplanmasıdır. Genellikle diş çürümesiyle bağlantılıdır. 
  ♦ Aspirin, Ibufrofen gibi iltihap giderici ilaçların kullanımı bu tür ağrıda etkilidir. 
  ♦ En yaygın olarak kullanılan analjezik ilaçlar  Acetaminophen (Paracetamol veya Tylenol olarak ta bilinirler), Aspirin, Kodein ve  Ibuprofen’dir.
  ♦ Özellikle de başka ilaçlar da kullanıyor iseniz, analjezik ilaçları sadece doktorunuzun veya diş hekiminizin bilgisi ve onayı dahilinde kullanmanız önerilir.
  ♦ Çoğu analjezik ilaç reçetesiz olarak satın alınabilmektedir yine de dikkat edilmelidir.
  ♦ Farklı analjezikler genellikle tek tablet veya kapsül içinde de birleştirilir. 
  ♦ Kullandığınız ağrı kesici ilaçların içerdiği maddeleri biliniz ve önerilen günlük alım dozunu aşmayınız.

 

Ağrı Kontrolü


"Yüz ağrısı, yaşam kalitesinin bozulmasının önemli bir nedenidir. Ağrı, geceleri uyuyamama, depresyon ve birçok olumsuz sosyal sonuçları beraberinde getirir.”


Ağrınız dişhekiminiz tarafından dört farklı şekilde kontrol altına alınır:
1. Lokal anestezi
2. Bilinç yerinde ise ilaçla sakinleştirme
3. Genel anestezi
4. Analjezik ilaç veya ağrı kesiciler

 1. Lokal anestezi
  Lokal anesteziyi içeren iki yöntem bulunmaktadır:
  ♦ Enjektör ve derialtı şırıngası yöntemi:

♦ Yüksek basınçlı püskürtme yöntemi:

 

 1. Bilinç yerinde ilaçla sakinleştirme
  ♦ Dental işlem için duyulan korku ve ağrıyı hafifleten bir yöntemdir.
  ♦ Bilinç yerindedir.
  ♦ İki yöntemi bulunmaktadır:

 

 

 1. Genel anestezi
  ♦ Halk dilinde narkoz diye bilinen genel anestezide hasta baygındır. 
  ♦ Tedavinin özellikle ağrılı veya zor olduğu durumlarda gerekli olabilir
  ♦ Hastanın korkuyor olması veya hareketlerinin kontrol edememesi durumunda dişhekiminin cerrahi tedaviyi uygulaması imkansız hale geliyor ise genel anestezi bu sorunu çözebilir. 
  ♦Genel anestezi sadece hastane ortamında ve özel anestezi uzmanı tarafından uygulanmalıdır. 

     Genel anestezinin kullanabileceği durumlar:
♦ Dört yaşından küçük çocuklarda ikna yolu ile diş tedavileri oldukça güçtür. Bu yaş grubunda uygulanabilir,
♦ Gelişim geriliği olan çocuk veya erişkinlerde,
♦ İleri derecede korkusu olan yetişkinlerde,
♦ Genel anestezi gerektiren cerrahi girişimlerde ( kemik grefti, kemik kisti …) uygulanabilir.
♦ Lokal anestezi ile tek seansta yapılması mümkün olmayan birçok cerrahi işlemin kısa sürede genel anestezi altında yapılmasını isteyenler için genel anestezi uygun bir yöntemdir.
 

 1. Analjezik ilaç veya ağrı kesiciler
  ♦ Analjezik ağrı giderici bir maddedir. Ağrıya neden olan diş problemini çözmez ancak ağrıyı hafifletir.
  ♦ Dental tedavinin öncesinde ve sonrasında ağrıyı hafifletmek için kısa süreli kullanılır.
  ♦ Bazı dental işlemler tedavi sonrası ağrı ve rahatsızlıklar yaratabilir. Ağrı kesiciler tedavinin daha rahat olmasında rol oynarlar. 
  ♦ Şiddetli dental ağrının ana nedeni dişin hem içindeki hem de etrafındaki sinirlerin ve kan damarlarının iltihaplanmasıdır. Genellikle diş çürümesiyle bağlantılıdır. 
  ♦ Aspirin, Ibufrofen gibi iltihap giderici ilaçların kullanımı bu tür ağrıda etkilidir. 
  ♦ En yaygın olarak kullanılan analjezik ilaçlar  Acetaminophen (Paracetamol veya Tylenol olarak ta bilinirler), Aspirin, Kodein ve  Ibuprofen’dir.
  ♦ Özellikle de başka ilaçlar da kullanıyor iseniz, analjezik ilaçları sadece doktorunuzun veya diş hekiminizin bilgisi ve onayı dahilinde kullanmanız önerilir.
  ♦ Çoğu analjezik ilaç reçetesiz olarak satın alınabilmektedir yine de dikkat edilmelidir.
  ♦ Farklı analjezikler genellikle tek tablet veya kapsül içinde de birleştirilir. 
  ♦ Kullandığınız ağrı kesici ilaçların içerdiği maddeleri biliniz ve önerilen günlük alım dozunu aşmayınız.