Yetişkin Bilgi Merkezi

Estetik Dişhekimliği
 

  1. Estetik Dişhekimliğinin amacı
  2. Estetik Dişhekimliği dişlere daha iyi bir görünüm kazandırır mı?
  3. Daha iyi bir görünüme sahip olmayı neden isteriz?
  4. Temel Estetik Prensipler nelerdir?
  5. Nereden başlamalıyım?
  6. Gülüş analizi nedir?
  7. Yenilenen gülüşümü beğeneceğimden nasıl emin olabilirim?
  8. Dişlerim yüzüme göre gereğinden fazla büyük, ne yapılabilir?
  9. Diş restorasyonu nedir?
10. Estetik dişhekimliğinde kuronlar, lamineler ve bonding
11. Diş Beyazlatma, Ağartma işlemi
12. Görünüşü çirkin veya rengi bozulmuş dolgularımdan nasıl kurtulabilirim?
13. Çapraşık, uygun pozisyonlanmamış veya biçimsiz dişler nasıl düzeltilebilir?
14. Gülümsediğimde dişetlerim fazlasıyla görünüyor, ne yapılabilir?
15. Düz bir çizgiyi izlemeyen dişetlerinin tedavisi için ne yapılabilir?
16. Dişeti çekilmesi nasıl tedavi edilir?
17. Şiş ve kırmızı görünümlü dişetlerinin tedavisi
18. Çene yapım görünümümü olumsuz yönde etkiliyor, bir şey yapılabilir mi?
19. Estetik dişhekimliği ağrılı mıdır?
 

1. Estetik Dişhekimliğinin amacı:
• Estetik dişhekimliği, diş ve yüz estetiğinin çekici hale getirilmesi için genel diş hekimliği ve diğer temel yöntemleri kapsayan bilim, sanat ve teknolojinin beraber uygulanması ile sağlıklı ve güzel bir gülümsemeyi sağlamak amacını taşır.

 

2. Estetik Dişhekimliği dişlere daha iyi bir görünüm kazandırır mı?
• Evet, estetik dişhekimliği dişlerin görünümünü olumlu yönde değiştirebilir.
Lekeli, renkleri bozulmuş veya çürük ve yaralanmalar sonucu zarar görmüş dişlerin görünümünü değiştirebilir ve yenileyebilir. 

 

3. Daha iyi bir görünüme sahip olmayı neden isteriz?
♦ Kendinizi ve görünüşünüzü sevmeniz önemlidir.


 

4. Temel Prensipler:
♦ Estetik prensipler; dişlerin, gülüşün ve yüzün, çekiciliğini ve birbiriyle uyumunu belirlemek için kullandığımız kriterlerdir.


 

5. Nereden başlamalıyım?
• Ağzınız, diş ve dişetlerinizin beğenmediğiniz yönleri hakkında dişhekiminiz ile görüşerek ne tür değişiklikler yapılabileceğini öğreniniz. Dişhekiminiz size gülüş analizi yaparak işleme başlayacaktır.

 


6. Gülüş analizi nedir?
♦ Dişhekiminiz gülüşünüzü etkileyen tüm unsurları değerlendirecektir. Dişhekiminizin üzerinde duracağı konular şu şekilde sıralanabilir: 


 

7. Yenilenen gülüşümü beğeneceğimden nasıl emin olabilirim?
♦ Bazı estetik dişhekimlerinin kullandığı bilgisayar görüntüleme programları aracılığıyla;

♦ Fotoğrafınız üzerinde, yapılması düşünülen değişiklikleri canlandırma imkanı yaratılarak, değişiklikler sonrası nasıl görüneceğiniz hakkında fikir edinmeniz sağlanır. 

♦ Başarıyla tedavi edilmiş diğer hastaların önceki ve sonraki hallerini gösteren fotoğraflarını da dişhekiminizle beraber inceleyebilirsiniz.
 


8. Dişlerim yüzüme göre gereğinden fazla büyük, ne yapılabilir?
♦ Oransal olarak geniş olan dişler inceltilerek yeni seramik kuronlar ile kaplanabilir. Bu işlemle dişler küçültülerek, ağız ve yüzünüz ile daha iyi bir uyuma sahip hale getirilebilir.
 


9. Diş restorasyonu nedir?
♦ Dişlerin görünümünün onarılması veya iyileştirilmesi amacıyla bazı dişleri dolgu, kuron veya lamineler ile yenilemek gerekebilir.  Bu işleme diş restorasyonu denilmektedir.
♦ Doğal görünüşe sahip, dişlerinizle uyumlu renkteki restorasyonlar, estetik dişhekimliğinde kullanılan uygulamalardır.
 

 

10. Estetik dişhekimliğinde kuronlar, lamineler ve bonding:
♦ Estetik dişhekimliğinde en çok kullanılan restorasyonlar aşağıda belirtilmiştir:


♦ Kuronlar:
Kuronlar çekici, doğal ve diğer dişler ile uyum içinde bir görünüm sergilerler. 

    

      Resim 1: porselen kuron örneği: tedavi öncesi          tedavi sonrası

 

 

♦ Lamine veneer restorasyonu:
Dişin görünümü, doğal diş kuronunun sadece görünen ön yüzeyinin yenilenmesi ile belirgin bir şekilde iyileştirilebilir. Bu işleme lamine veneer restorasyonu denilmektedir.

       

         Resim 2: Lamine veneer restorayonu öncesi ve sonrası


 

♦ Adeziv sistemler (Bonding):
Bonding  hoş görünmeyen diş yüzeyinin, daha estetik görünümlü diş rengindeki bir malzeme ile yenilenmesi yöntemidir.

 

        

         Resim 3: Arka Dişlerde Kompozit Uygulaması

 


 

♦ Porselen inlay ve onlayler:
    inlay veya onlay diş dolguları döküm dolgulardır, ağız içinde yapılmaz. 

     

    Resim 4: Onley X-Ray ve Onley dolgu 

   27 nolu dişteki onley restoasyonun paletinal kısmında marjinal açıklık dikkati çekiyor. ( Marjinal uyum yeterli değil )

 


 


11. Diş Beyazlatma, Ağartma işlemi:
       
Diş beyazlatma (Bleaching); çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş ve sararmış dişlerin rengini; kişiye özel birkaç ton açmak için uygulanan kozmetik bir çözümdür.
Diş rengini beyazlatmak için kullanılan iki tür ağartma işlemi bulunmaktadır: Dişhekimi tarafından klinikte uygulanan yöntem (office bleaching) ve kişinin evde kendi uygulayacağı yöntem (home bleaching).

Dişhekimi tarafından klinikte uygulanan yöntem (office bleaching): Bu beyazlatma yöntemi, dişhekimi tarafından muayenehanede yapılan bir ağartma işlemidir. Dişe sürülen beyazlatıcı maddenin üzerine beyazlatmayı hızlandıran bir ışın uygulanır. Yine dişlerin durumuna göre, bir veya bir kaç seansta dişler beyazlar.

Hastanın evde kendi uygulayacağı sistem (home bleaching): Bu yöntemde; hekim ağızdan ölçü alır, ölçüye göre dişlere uygun şeffaf plakalr hazırlanır. Hasta, bu plakalrın içerisine hekim tarafından verilen jelleri sıkarak, dişlerin üzerine takar (en az 1-2 saat). İşlem, dişin rengine bağlı olarak 1-4 hafta içinde biter.

Diş beyazlatma işlemi, hamile ve çocuklar hariç herkese uygulanabilir…

 

  Resim 5: Beyazlatma öncesi ağzın görünümü            Beyazlatma işlemi sonrası görünüm

 

12. Görünüşü çirkin veya rengi bozulmuş dolgularımdan nasıl kurtulabilirim?
♦ Renk bozulmaları nedeniyle kötü görünen dolgular daha doğal görünümlü dolgular, lamineler ve kuronlar ile yenilenebilir.

 

13. Çapraşık, uygun pozisyonlanmamış veya biçimsiz dişler nasıl düzeltilebilir?
♦ Kuron kaplama, dişlerin yeniden şekillendirilmesi ve boyutlarının değiştirilmesi için kullanılan en iyi yöntemdir.
♦ Çarpık dişlerin olması gereken yerlere doğru kaydırılması için ortodontik tedavi gerekir. Braketler ve diğer aparatlar, ağız içinde meydana gelen çarpık, uygun olmayan pozisyondaki dişleri, doğru ve uygun olmayan çene ilişkilerini düzeltmek için kullanılırlar. Ortodontik tedavi günümüzde çocuklar kadar yetişkinler tarafından da rağbet görmektedir. 

               


 

14. Gülümsediğimde dişetlerim fazlasıyla görünüyor, ne yapılabilir?
Gülündüğünde diş etleri normalden fazla görünen “gummy-smile” dediğimiz gülüşlerde dişetindeki fazlalık küçük bir operasyon ile düzeltilebilir. Dişhekimi ile periodontolog (dişeti hastlaıkları ve tedavisi doktoru) beraber çalışır ve dişeti seviyesi ve biçiminin nasıl olması gerektiği belirlenir. Periodontolog da bu seviyeye kadar dişetlerini düzelterek güzel bir uyum sağlar.
Dişetlerinin düzeltilmesini takiben dişler arasında boşluklar oluşabilir, bu boşluklar lamine ve kuronlar ile kapatılabilir. 

  Resim 6: Gülündüğü zaman dişetlerinin aşırı görünümü ve tedavi sonrası

 

15. Düz bir çizgiyi izlemeyen dişetlerinin tedavisi için ne yapılabilir?
♦ Dişeti çizgisinin dişler ile birleştiği bölüm dantela şeklindedir.  Dişleri çevreleyen dişetleri inişli çıkışlı bir görünüm sergiliyorsa bir operasyon ile düzeltilebilir, cerrahi düzeltme kuron ve lamineler ile tamamlanır. 
                                

 

 16. Dişeti çekilmesi nasıl tedavi edilir?
♦ Diş eti kenarının kök yüzeyini açığa çıkaracak şekilde kök ucuna doğru yer değiştirmesi dişeti çekilmesi olarak tanımlanmaktadır.  Hassas kök bölgelerinin açıkta kalması kötü görünümünün yanı sıra aslında ağrılı da bir durumdur.
♦ Açığa çıkmış kök yüzeyinin kapatılması için periodontolog çeşitli mukogingival cerrahi teknikler kullanarak ağzın farklı bir bölgesinden alınan dokuyu ilgili bölgeye adapte eder ve böylece yeni bir dişeti yaratır.

 

17. Şiş ve kırmızı görünümlü dişetlerinin tedavisi:
♦ Dişetindeki enfeksiyon şiş ve kırmızı dişetlerinin temel nedenidir.
Dişhekiminiz tarafından yapılacak tedavi ile dişetleriniz sağlıklı rengine kavuşacak, şişlikleri azalacak ve görünümleri düzelecektir. Enfeksiyonun kaynağı,  iyi yerleştirilmemiş kuronlar ise, kuronlar yenilenerek sorun giderilebilir.


 

18. Çene yapım görünümümü olumsuz yönde etkiliyor, bir şey yapılabilir mi?
♦ Dişlerin braketler ile olması gereken yerlerine yönlendirildiği ortodonti, çene cerrahisi ve dişeti tedavilerinin birleşimi ve yenilenen kuronlar ile bu problem düzeltilebilir.

 

19. Estetik dişhekimliği ağrılı mıdır?
♦ Dişlerin estetiksel olarak iyileştirilmesi için uygulanan diş tedavileri genellikle ağrılı değildir, tedavi sürelerinin uzun olması gereken durumlarda -koltukta uzun süre kalmaktan kaynaklanan- rahatsızlıklar olabilir.