Yetişkin Bilgi Merkezi

Oral Kanserler:


"Tütün ürünlerinin kullanımı diğer hastalıklara yol açmasının yanı sıra özellikle oral kavitelerin,  gırtlak kanserinin, dişeti hastalıklarının, cilt hastalıklarının ve diş çürüklerinin  oluşmasına neden olan  bir risk faktörüdür. Ağız kanserleri en başta  ağız sağlığı uzmanları tarafından ve daha az oranda da kişilerin kendilerinin  fark etmeleri sonucu erken teşhis edilir. ”
Bu bölümün amacı ağız kanseri riski ve nedenleri hakkında sizleri uyarmaktır ve tamamıyla bilgilendirme amaçlıdır.


 Kanserli tümörler
♦ Şekil, büyüklük ve sayıca anormal hücrelerden meydana gelir.

♦ Tümör ve büyümeler menşelerine ve kıvamlarına göre yumuşak ve sert olarak adlandırılırlar.
♦ Örnekler; sert kemik ve yumuşak dişeti tümörleri.

 


A. Yumuşak doku kanserli tümörler
  1. Yumuşak doku kanseri ne sıklıkta görülmektedir?
  2.  Hangi yaşlarda görülür? 
  3.  Görünümü nasıldır?
  4.  Ağız kanserinin ana nedeni nedir?
  5. Sigara ve oral kanser arasında doğrudan bir ilişki var mıdır?
  6. Sigara nasıl ağız kanserine neden olur?
  7. Puro veya pipo kullanmak oral kansere neden olur mu?
  8. Alkol, sigaranın etkilerini şiddetlendirir mi?
  9. Tütün çiğnemek veya enfiye kullanmak tütün kullanımının güvenli bir şekli midir?
10. En yaygın olarak görülen ağız kanseri türü nedir?
11. Genellikle ağzın hangi kısımlarında görülür?
12. Ağız kanserinden kurtulmak mümkün mü?
13. Diğer oral kanser türleri nelerdir?
14. Tükürük bezleri kanserli hale dönüşebilir mi?

 

1. Yumuşak doku kanseri ne sıklıkta görülmektedir?
♦ Ağız kanserleri Avrupa ve A.B.D. deki tüm kanser vakalarının %2 si civarındadır. 
♦ Her yıl 30,000 Amerika vatandaşına ağız kanseri teşhisi konulmakta ve 8,000 ‘i bu nedenden dolayı yaşamını yitirmektedir.
 


2. Hangi yaşlarda görülür?
Genellikle 48 yaşın üzerindeki hastalarda görülür.

3. Görünümü:
♦ Sert ve kabarık bir ülser görünümündedir.


4. Ağız kanserinin ana nedeni nedir?
♦ Sigara kullanımı ağız ve akciğer kanserlerinin çoğunun sebebidir.

 


5. Sigara ve ağız kanseri arasında doğrudan bir ilişki var mıdır?
Herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak kadar ilişkili olduğu kanıtlanmıştır.

 


6. Sigara nasıl ağız kanserine neden olur?
Lökoplaki ve eritroplaki sigaranın neden olduğu ağız lezyonlarıdır.


7. Puro veya pipo kullanmak oral kansere neden olur mu?
Tütünün her şekli kansere neden olabilir.


8. Alkol, sigaranın etkilerini şiddetlendirir mi?
Alkol, tütün içindeki kanserojen maddelerin dokulara nüfuz etmesine neden olur. 


9. Tütün çiğnemek veya enfiye kullanmak tütün kullanımının güvenli bir şekli midir?
Tütün çiğnemek veya enfiye kullanımı, kansere neden olabilir, tütün kullanımının her türlüsü kanserojen etkiye sahiptir.

 

10. En yaygın olarak görülen ağız kanseri türü nedir?
Squamous cell carcinoma ağız kanserlerinin en çok görülen türleridir.  

 

11. Genellikle ağzın hangi kısımlarında görülür?
En yaygın olarak ağız tabanında, dilin alt bölgesinde veya kenarlarında ve dudaklarda görülür.
 


12. Kurtulma şansı nedir?
Tedavi sonrası sağ kalma şansı birçok faktöre bağlıdır. Kanseri olabildiğince erken teşhis ve tedavi etmek çok önemlidir. 


13.Diğer oral kanser türleri nelerdir? 
Veruccous carcinoma, squamous habis hücrelerinden daha yavaş hızla büyüyen, küçük siğil türünden lezyonlardır. Yavaş büyüme erken tedavi şansını artırmalıdır.

14. Tükürük bezleri kanserli hale dönüşebilir mi?
Çok ender görülmesine rağmen evet kanserli olabilirler.

 


B. Sert doku kanserli tümörler: 

Sert doku tümörleri kemikte ve hatta dişlerde ortaya çıkabilir.

1. Kanser, kemiklerde ne kadar yaygın görülmektedir?
2. Sert doku kanserleri hangi yaşlarda görülür?
3. En çok görülen sert doku kanserleri nelerdir?
4. Kemikte sert doku kanseri olan hasta iyileşebilir mi? 
 


1. Kanser, kemiklerde ne kadar yaygın görülmektedir?
Kemiklerde oluşabilmesine karşın ender bir durumdur.


 


2. Sert doku kanserleri hangi yaşlarda görülür?
Bazı ender tümör formları yetişkinlerden ziyade çocuklarda oluşabilir. 


 


3. En çok görülen sert doku kanserleri nelerdir?
En çok görülen sert doku kanseri, sarkom (eklem dokusu) tümörüdür.
 


4. Kemikte sert doku kanseri olan hasta iyileşebilir mi? 
Tedavi sonrası iyileşme ne kadar erken tedavi edildiği yanında birçok faktöre bağlıdır.