Yetişkin Bilgi Merkezi

Kaybedilmiş dişin yerine yeni diş yapılması


Diş kayıpları  yetersiz / sağlıksız beslenmeye  yol açabilir. Bireyler sınırlı gıda seçimi yapmak zorunda kaldıklarında ve seçilen gıdalar optimal besinleri içermediğinde yaşam kalitesi de düşer.”


1. Kaybedilen bir dişin yerine, yeni diş yapılırken uygulanan yöntemler nelerdir?
2. Kaybedilmiş diş veya dişlerinin yerine yeni diş yapılması neden önemlidir?
3. Köprü nedir?
4. Köprünün hazırlanışı
5. Kuronun tanımı ve kullanım yerleri
6. Implantın tanımı
7. Implantasyon, kaybedilmiş dişlerin eksikliğini gidermede  başarılı bir yöntem midir? 
8. Çıkarılabilir bölümlü protezlerin seçilme nedenleri


Bu bölüm genel bilgileri içermektedir, lütfen dental kuronlar, köprüler, protez ve dental implant bölümlerine de bakınız.
 


1. Kaybedilmiş bir dişin yerine, yeni diş yapılırken uygulanan yöntemler nelerdir?
♦ Diş kaybı olan bölgenin  hangi yöntemle doldurulacağı, boşluğun pozisyonuna, büyüklüğüne, bitişikte yer alan dişlerin var olup olmamalarına göre belirlenir.  Uygulanacak yöntemler köprü, protez ve implant olarak tanımlanır.


 

2. Kaybolmuş bir dişin yerine yeni diş takılması neden önemlidir?
♦ Kaybedilmiş  dişin yerine yeni bir diş takılmalıdır, aksi takdirde tüm ağzı etkileyecek ciddi sorunlar oluşabilir.


Köprü:

3. Köprü nedir?
♦ Köprü; kayıp bir dişin veya dişlerin yerine geçen, boşluğun yanındaki dişler tarafından  desteklenen bir yapıdır (bir protez türüdür)
♦ İki diş arasındaki boşluğu bağlaması nedeniyle “köprü” olarak adlandırılır, kullanıcı tarafından çıkarılabilir bir  protez  değildir.   Bu yüzden sabit protez olarak ta adlandırılır.
♦ Köprü, kayıp dişlerin yerine kullanılarak doğal görünümlü bir  tamamlama  sağlar. Komşu dişler ile uyum yaratır.
 


 

4. Köprünün hazırlanışı:
♦ İlk aşama köprü için destekleyici (dayanak) dişlerin  hazırlanmasıdır.
♦ Boşluğa komşu  dişlerin üzerine yapılacak veya var olan  kuronlar bir köprü için olağan desteklerdir. 


 

Kuronlar:

5. Kuronun tanımı ve kullanım yerleri:
♦ Kuron kaplama, dişin doğal kuron kısmının  tamamının veya bir kısmının yerine geçen veya üzerini kaplayan restorasyonlara verilen addır.
♦ Kuronlar,  köprü restorasyonlarını desteklemek amacıyla kullanılırken, dişhekimi  dayanak olacak dişleri küçülterek  kuronların yapılması için hazırlar.  Kuronlar veya köprü dişhekiminin hazırladığı dişlerin üzerine yapıştırılır.
♦ Kuron aynı zamanda bir implantın üzerine bağlanarak ta kayıp dişin yerine geçebilir. 
♦ Kuron, dişin kalan kök bölümüne yerleştirilmiş metal bir post’a  birleştirilebilir, bu yöntem post kuron olarak adlandırılır.

 

      Ağzın tedavi öncesi görünümü                              Dişlerin hazırlık aşaması  

 Geçici kuron kaplama                                                    Daimi dental kuronlar

 

 

 


İmplant:

6. implantın tanımı:
♦ İmplant,  kaybedilmiş  dişin yerine, çene kemiğine yerleştirilen titanyumdan yapılmış bir vidadır.
♦ İmlant uygulamasında doğal diş kökünün yerini  implant  alır.
♦ Titanyum kök veya implant, üzerine  yapıştırılan veya vidalanan bir köprüye ya da bir kurona tutunabilir.  
♦ Titanyum insan vücudu tarafından son derece iyi kabuledildiği edildiği  için kullanılır.
♦ Titanyum aynı zamanda yeterince sağlam  ve dayanıklıdır.

 

7. Implantasyon başarılı bir yöntem midir?
♦ Implantasyon tek veya çok sayıdaki  eksik dişin yerine, yeni diş yapılmasında  kullanılan çok başarılı bir yöntemdir. 

   
   Resim: Üst dişlerini tamamen kaybetmiş bir hastada implant destekli sabit porselen köprü

 


 

Protezler:

8. Çıkarılabilir bölümlü protezlerin seçilme nedenleri:
♦ Çıkarılabilir bölümlü protezler sabit köprü ve implantlardan yapım olarak daha kolay ve maliyet olarak daha ucuzdur.
♦ Fonksiyonel olabilirler ve görünüşünüzü lyileştirebilirler.
♦ Eksik dişlerin yerini doldurmak için kolay ve ucuz bir çözüm aranıyorsa genellikle çıkarılabilir bölümlü protezler  uygulanır.
♦ Kalan dişlerden destek almak için  tutucu kanca veya çıt çıtlarla  onlara bağlanır, kullanıcı tarafından çıkarılabilir. 
♦ Çıkarılabilir bölümlü protazler,  genellikle sabit protez (köprü) veya implant destekli protezler kadar estetik, fonksiyon  ve konfor  sağlayamazlar.

Daha fazla bilgi için protezlere bakınız.