Yetişkin Bilgi Merkezi

Erişkin Ortodontisi

1. Erişkin Bireylerde Ortodontik Tedavi
2. Erişkin Bireylerinde Ortodontik Tedavinin Amaçları
3. Erişkin Bireylerde Ortodontik Tedavinin Başarısı
4. Erişkin Ortodontisinde Klinik Muayene
5. Erişkin Bireylerin Ortodontik Tedavisinde Kullanılan Materyaller
6. Erişkin Bireylerin Ortodontik Tedavisindeki Pekiştirme Aşaması


 

1. Erişkin Bireylerde Ortodontik Tedavi
• Ortodonti, bireyin çene kemiği ve dişlerindeki kapanış bozukluklarını düzelterek daha sağlıklı bir çiğneme fonksiyonunun yanında gülme sırasında dişlere estetik bir görünüm kazandırmayı amaçlayan bilim dalıdır.
• Önceleri ortodontik tedavilerin sadece çocuk ve ergenlik çağındaki bireyler için uygulanabileceği düşünülmekteydi. Ancak toplumların daha estetik odaklı hale gelmesiyle birlikte ortodontik tedavi olmak isteyen erişkin birey sayısında da artış görülmektedir.
•  Günümüzdeki istatistiksel veriler her beş ortodonti hastasından birinin 21 yaşından büyük olduğunu göstermektedir. Bu durum karşısında erişkin ortodontisi ortodonti pratiğinde hızla büyümekte olan yeni bir alan haline gelmiştir.
 

2. Erişkin Bireylerinde Ortodontik Tedavinin Amaçları
• Her yaşta en iyi haliyle görünmek isteyen çoğu insan için çapraşık dişler bireyin estetik görünümünü olumsuz etkilemektedir. Erişkin bireylerde düzgün konumlanmamış dişlerin neden olduğu birçok estetik sorun artık ortodontik tedavilerle ortadan kaldırılmaktadır.
• Erişkin bireylerde görülen diş çapraşıklarının ağız bakımını zorlaştırdığı bir gerçektir. Bu durum sonucunda gelişebilecek olan diş çürükleri ve/veya dişeti hastalıklarının neden olduğu diş kayıpları ortodontik tedavilerle birlikte önlenebilmektedir.
• Çapraşık dişlere sahip erişkin bireylerin besinleri gereği gibi çiğneyememesinin yanında bu bireylerde çene kemiği ve çene ekleminde de bazı problemlerle karşılaşılabilmektedir. Ortodontik tedaviyle kapanışın düzeltilmesi sonucunda bireyin çiğneme fonksiyonu daha konforlu hale gelerek çene kemiği ve çene ekleminde bulunabilen ağrılar da giderilebilmektedir.


           

3. Erişkin Bireylerde Ortodontik Tedavinin Başarısı
• Sağlıklı diş ve dişeti dokusuna sahip bireylerde yapılacak ortodontik uygulamalarla dişler her yaşta başarıyla haraket ettirilebilmektedir.
• Erişkin bireylerde uygulanan ortodontik tedaviler özellikle çapraşık dişlerin ve kapanış bozuklarının düzeltmesi konusunda oldukça başarılıdır.
• İskeletsel çene uyumsuzluğu bulunan erişkin hastalarda ise çoğu zaman çene kemiklerinin cerrahi olarak düzeltileceği ortognatik cerrahi uygulaması söz konusu olabilmektedir.
 

4. Erişkin Ortodontisinde Klinik Muayene
Ortodontik tedavi öncesinde erişkin bireyler çocuk ve ergenlik dönemindeki bireylere göre farklı motivasyon, psikoloji ve beklenti içerisinde bulunabilmektedirler. Bu nedenle erişkin ortodontisinde anamnez ve klinik muayene oldukça önemli bir konudur.


Erişkin ortodonti hastalarının muayenesinde ilk olarak hastanın ana şikayeti, ortodontik tedaviden beklentisi, medikal durumu, psikolojik durumu ve yaşam şekli, daha sonra ise yüz, ağız boşluğu, dişler, dişeti dokuları ve dişlerin kapanış konumları dikkatli olarak değerlendirilmelidir.
 

Erişkin hastaların çocuk ve ergenlik dönemi hastalara göre sistemik rahatsızlıkları olma ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle anamnez sırasında tespit edilen sistemik hastalıkların ortodontik tedaviye olası etkileri dikkatlice değerlendirilmelidir.
 

Çapraşık dişlere sahip erişkin bireylerde başlangıç veya ilerlemiş düzeyli dişeti hastalıkları ve diş çürükleri çocuk ve ergenlik dönemindeki bireylerden daha fazla görülmektedir. Dişeti hastalıklarına yönelik periodontal tedavilerle birlikte tüm çürük dişlerin konservatif tedavileri ortodontik tedaviye başlamadan önce mutlaka yapılmalıdır.

Ortodonti aparey

 

5. Erişkin Bireylerin Ortodontik Tedavisinde Kullanılan Materyaller
Erişkin ortodontisi amaçları, evreleri ve mekanikleri bakımından çocuk ve ergenlik döneminde uygulanan ortodontik tedavilere göre önemli bir farklılık göstermemektedir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler erişkin bireylerin kullanım kolaylığı ve estetik kaygılarını karşılayan braket ve aparey çeşitlerini sunmaktadır.

 Porselen braket örneği                                                            Metal braket örneği 
 

 

6. Erişkin Bireylerin Ortodontik Tedavisindeki Pekiştirme Aşaması
Pekiştirme aşamasının süresi; başlangıçtaki anomali, tedavinin şekli ve süresi, tedavi sonucu, periodontal durum, interdisipliner tedavi planı ve bir çok etyolojik faktöre göre çeşitlilik göstermektedir.